Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2019

Անցուդարձ

Վարչապետ Փաշինեան. «Ամուլսարի հանքի շահագործումը արգիլելու որեւէ իրաւական հիմնաւորում չկայ»

9 Սեպտեմբեր 2019-ին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան յայտարարեց, որ «այս պահու դրութեամբ Ամուլսարի հանքի շահագործումը արգիլելու որեւէ իրաւական հիմնաւորում չկայ: Միեւնոյն ժամանակ, մենք չենք կրնար հաշուի չառնել մեր հանրութեան մէջ առկայ անհանգստութիւնները: Սակայն, միւս կողմէ մենք չենք կրնար հաշուի չնստիլ նաեւ Հայաստանի տնտեսական հանրութեան անհանգստութիւններուն հետ»:
Վերջերս «Մուտիս» ընկերութիւնը բարձրացուցած է Հայաստանի վարկանիշը: Ամուլսարի շուրջ ստեղծուած իրավիճակին պատճառով, եթէ մենք այս իրավիճակը ճիշդ չկառավարենք, ապա ատիկա կրնայ յանգեցնել Հայաստանի վարկանիշի վատթարացման», ըսած է վարչապետ Փաշինեան:
Ըստ վարչապետին, «Կարելի չէ արհամարհել մեր երկրի տնտեսութեան եւ արտաքին անվտանգութեան հետ կապուած խնդիրները, որոնք նոյնպէս որոշակի կարեւորութիւն ունին այս հարցը քննարկելու ատեն»:
Հայաստանի վարչապետը Ջերմուկ քաղաքի բնակիչներէն խնդրեց դադրեցնել Ամուլսարի հանք տանող ճամբաներու փակումը` դիտել տալով, որ զանոնք փակելու պատճառ չունին, որովհետեւ եթէ նոյնիսկ հիմա բացուին այդ ուղիները, շինարարական աշխատանքները պիտի չսկսին մինչեւ ապրիլ 2020: Ըստ անոր, կառավարութիւնը եթէ տեսնէ, որ այդ ճամբաները փակելու անհրաժեշտութիւն կայ, ինք իր լծակներով, օրէնքով այդ քայլին կը դիմէ:
Վարչապետը ընդգծեց, որ բնապահպանութեան տեսչական մարմինին յանձնարարած է Ամուլսարի մէջ ստուգումներու սկսիլ` շրջակայ միջավայրի նախարարին բարձրացուցած որոշ հարցեր պարզելու համար:
Ըստ անոր, Հայաստանի օրէնսդրութեամբ Հայաստանի կառավարութիւնը կարելիութիւն ունի ամէնօրեայ դրութեամբ հետեւելու Ամուլսարի հանքին մէջ տեղի ունեցող աշխատանքներուն եւ գնահատելու ազդեցութիւնը շրջակայ միջավայրին վրայ, հակառակ պարագային իրաւասու ըլլալով շահագործումը կասեցնելու: Ըստ անոր, ճամբաներուն փակ ըլլալը Հայաստանի միջազգային տնտեսական պատկերին եւ վարկանիշին համար լրջագոյն խնդիրներ կը ստեղծէ:
Հայաստանի վարչապետը անդրադարձաւ նոր Շրջակայ միջավայրի վրայ ազդեցութեան գնահատում կատարելու անհրաժեշտութեան մասին` նշելով, որ ատիկա այն փաստաթուղթն է, որով հանքարդիւնաբերողը ինք կը բարձրացնէ իր պարտաւորութիւնները հանրութեան առջեւ: Վարչապետը շեշտեց, որ «Լիտիան» ընկերութիւնը իրեն հետ ունեցած հանդիպումին բարձրագոյն մակարդակով երաշխաւորած է, որ շրջակայ միջավայրին վրայ որեւէ ազդեցութիւն պիտի չըլլայ, շահագործումը պիտի ըլլայ 100 առ հարիւր անվտանգ: