Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (91) Մայիս 2019

Անցուդարձ

Էրտողան Հայոց ցեղասպանութեան տարելիցին՝ նախ ցաւակցած է, ապա շարունակած է թրքական ժխտողականութիւնը

 

Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան Ապրիլ 24-ի կապակցութեամբ նամակ մը ուղարկած է Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արք. Աթէշեանին, որու անձին միջոցաւ ողջունած է երկրին հայ հայրենակիցները: Էրտողան իր ցաւակցութիւնը յայտնած է նախ Մեսրոպ պատրիարքի վախճանման առթիւ, ապա ըսած է որ այս տարի եւս յարգանքով կը յիշատակէ օսմանցի այն Հայերը, որոնք իրենց կեանքը կորսնցուցին Ա. Աշխարհամարտի դժուարին պայմաններուն մէջ եւ իր ցաւակցութիւնը յայտնած անոնց թոռներուն: Էրտողան նշած է, որ Հայերը իրենց անուրանալի նպաստը բերած են Թուրքիոյ եւ անոնց անդորրութիւնն ու ապահովութիւնը շատ կարեւոր է իրենց համար:
Էրտողան նաեւ մաղթած է, որ հայ համայնքը ժամ առաջ ընտրէ իր կրօնական առաջնորդը եւ այդ ուղղութեամբ յաջողութիւն մաղթած է Արամ արք. Աթէշեանին:


Էրտողան շարունակած է
թրքական ժխտողականութիւնը
Մինչ մէկ կողմէն ցաւակցական նման գիր ղրկած է, Էրտողան միւս կողմէն ալ համայն աշխարհին առջեւ դարձեալ կրկնած է թրքական պատմագիտական-դիւանագիտական սուտը ու հերքած՝ Հայոց դէմ գործուած ոճիրը:
Թրքական արխիւներուն նուիրուած գիտաժողովի մը ընթացքին, իր ելոյթին մէջ Էրտողան անդրադառնալով Առաջին աշխարհամարտի տարիներուն կատարուածին, յայտարարած է, թէ Հայերը կոտորած են իսլամ կիներն ու երախաները եւ նման պայմաններու մէջ «հայ հրոսակներն ու անոնց աջակիցները աքսորելը ամենէն տրամաբանական վարքագիծը եղած է»։
Չհեռանալով Հայոց ցեղասպանութեան մասին ցուցաբերուող աւանդական թրքական ժխտողականութենէն` Էրտողան յայտարարած է, որ իրենց արխիւներուն մէջ կան մեծ թիւով փաստական տուեալներ, եւ այդ տուեալները նախ հետազօտողները պէտք է ուսումնասիրեն, եւ ատկէ ետք միայն քաղաքական գործիչները հանդէս գան յայտարարութիւններով: Պնդած է, թէ մինչեւ վերջ բաց են այդ արխիւներու դռները, բայց Ցեղասպանութեան պնդումը յառաջ քշողները չեն ըներ նոյնը։
Անդրադառնալով Ֆրանսայի կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ դիրքորոշման` Էրտողան ըսած է. "Բոլոր անոնց, որոնք Հայկական հարցին շուրջ կը փորձեն մեզի մարդկային իրաւանց վերաբերեալ դաս տալ՝ ամէն անգամ ստիպուած ենք յիշեցնել իրենց արիւնոտ անցեալը"։

Վարչապետ Փաշինեանի պատասխանը՝ Էրտողանին

Վարչապետ Փաշինեան Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանի Ապրիլ 24-ի ելոյթը անուանած է Հայոց ցեղասպանութեան ժխտման նոր մակարդակ եւ «ազգի սպանդի արդարացում»: Հայաստանի ղեկավարը միջազգային հանրութեան կոչ ըրած է արձագանգելու Թուրքիոյ նախագահի ատելութեան խօսքին: «Երբ աշխարհասփիւռ Հայերը յարգանքի տուրք էին մատուցում Հայոց ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցին առթիւ, Թուրքիայի ղեկավարը կրկին հերքում է 20-րդ դարի մեծագոյն ոճրագործութիւնը եւ այն անուանում "1915 թ. Հայերի տեղահանութիւն": Օսման-
եան կայսրութեան ողջ հայ բնակչութեանը, որը դատապարտուեց զանգուածային սպանդի ու մահուան երթերի, "հայ հրոսակներ ու նրանց աջակիցներ" անուանելը, 1,5 միլիոն մարդ սպանելն ու դա "ամենատրամաբանական վարքագիծ" որակելը ոչ միայն ժխտողականութեան նոր մակարդակ է, այլեւ՝ մի ողջ ազգի սպանդի արդարացում», գրած է ՀՀ վարչապետը Թուիթըրի իր էջին վրայ:
«Ամէնից առաջ՝ Ապրիլի 24-ին այդպիսի յայտարարութիւնը հայ ժողովրդի եւ ողջ մարդկութեան հանդէպ խորին վիրաւորանք է և ծայրայեղ ատելութեան խօսք անձամբ Էրտողանի կողմից։ Աշխարհը պէտք է չլռի», աւելցուցած է ան: