Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (83) Սեպտեմբեր 2018

Անցուդարձ

Ֆրանչիսկոս Պապը կը շնորհաւորէ Մխիթարեան Միաբանութեան 300-ամեակը. «Մխիթար Աբբահօր ջահը թող շարունակէ լուսաւորել հայ ազգի փշոտ եւ ծաղկու

Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան Ս. Ղազար կղզիին մէջ տեղի ունեցած է միաբանութեան 300-ամեակի տօնախմբութիւններուն նուիրուած սուրբ պատարագ, որուն իր շնորհաւորական ուղերձը յղած է Հռոմի ֆրանչիսկոս պապը: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը` վկայակոչելով «Վատիկան նիուզ» պարբերականը, Ֆրանչիսկոս պապը իր ուղերձին մէջ նշած է, որ Մխիթարեան միաբանութիւնը իր պատմութեան 300 տարուան ընթացքին դիմագրաւած է հին եւ նոր դժուարութիւններ: Ան վստահեցուցած է, որ Սուրբ աթոռը միշտ յատուկ ուշադրութեան արժանացուցած է Մխիթար աբբահայրն ու անոր զաւակները, եւ այսօր եւս պատրաստ է օգնելու եւ աջակցելու:
 
«Մխիթարեան միաբանութիւնը կը պահանջէ ըլլալ կրօնաւոր` մարդիկ, որոնք ամբողջութեամբ նուիրուած են Աստուծոյ: Այդ կոչումը կարելի չէ իրականացնել առանց ընկալելու եղբայրներու հետ հաղորդութեան եւ աղքատութեան, ողջախոհութեան եւ հնազանդութեան ուխտերը, որոնք այսօրուան դժուարութիւններուն երաշխիքն են», նշած է Ֆրանչիսկոս պապը` աւելցնելով. «Երանելի Մխիթարը, որ Պիոս 12-րդ պապը դասեց Արեւելեան եկեղեցիներու կրօնական կեանքի մեծ բարեկարգողներու շարքը, եղաւ հայ ազգի հաւատքի ըմբռնման կառուցողը` իր ետին ձգելով հոգեւոր ու մշակութային անվերջանալի ժառանգութիւն, որ տրուեցաւ Մխիթարեան միաբանութեան պահպանելու, խորացնելու ու տարածելու` ի նպաստ համայն հայ ժողովուրդի բարօրութեան», իր ուղերձին մէջ ըսած է սրբազան քահանայապետը:
Պատգամի աւարտին սրբազան քահանայապետը մաղթած է, որ միաբանութեան հիմնադիր Մխիթար Աբբահօր ջահը շարունակէ լուսաւորել հայ ազգի փշոտ եւ ծաղկուն ճանապարհը, Քրիստոսի հաւատքով եւ այն յոյսով, որ անոր խօսքը մշտական կեանք կը պարգեւէ:
ն ճամբան»