Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017

Անցուդարձ

Թուրքիոյ մէջ Ցեղասպանութեան ճանաչումը դարձած է մտաւորական ըլլալու չափանիշ. Զարաքօլու

antsoutarts1aԵՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Թուրքիոյ յայտնի այլախոհ մտաւորականներէն Ռակըպ Զարաքօլուն թրքական «artigercek.com» կայքի իր սիւնակին մէջ կրկին անդրադարձած է Հայոց Ցեղասպանութեան:
Ուշադրութիւն հրաւիրելով այն փաստին վրայ, որ Եւրոխորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողովը Իրաքի եւ Սուրիոյ մէջ «Իսլամական պետութիւն» ահաբեկչական խմբաւորման գործողութիւնները որակած է իբրեւ ցեղասպանական արարք եզիտիներու, քրիստոնեաներու եւ ալաուիներու դէմ՝ Զարաքօլու շեշտած է, որ այս արարքները 1915ի Հայոց Ցեղասպանութեան շարունակութիւնն են, եւ աւելցուցած է, թէ բոլորը պէտք է նախ առերեսուին իրենց պատմութեան հետ, նոր ցեղասպանութիւններ կանխելու համար:
Զարաքօլու ընդգծած է Թուրքիոյ պետութեան եւ Թուրքիոյ հասարակութեան համար Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման ու անցեալին հետ առերեսուելու անհրաժեշտութիւնը՝ նշելով, որ Ցեղասպանութիւնը հերքող որեւէ երկրի քաղաքացի չի կրնար ապահով զգալ:
Միաժամանակ, մտաւորականը հպարտութեամբ նշած է, որ թէեւ իրենք ծանր գին կը վճարեն ճշմարտութիւնը բարձրաձայնելու համար, սակայն այսօր Թուրքիոյ մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը դարձած է մտաւորական շրջանակներու ներկայացուցիչ ըլլալու իւրօրինակ չափանիշ:
Զարաքօլու գրած է. «Ցեղասպանութեան ժխտումը, իրականութեան մէջ, կը նշանակէ ըսել՝ «Այո՛, ըրած ենք եւ եթէ պէտք ըլլայ՝ նորէ՛ն կ՛ընենք»»: Ան ցաւ յայտնած է, որ հայերը այսօր հասած են այնպիսի վիճակի, ուր «ամբողջ Թուրքիոյ տարածքին իրենց ազգային ինքնութեամբ կրնան ապրիլ միա՛յն Պոլսոյ մէջ, եւ այդ ալ՝ մշտական վախի մէջ»:
Նշենք, որ Զարաքօլուի հիմնած «Պելկէ» հրատարակչատունը առաջիններէն էր Թուրքիոյ մէջ, որ անդրադարձած է Հայկական Հարցին՝ 1990ականներու սկիզբները: Հրատարակչատունը հրապարակած է «Յուշամատեան Ապրիլ 24ին», «Թուրքիոյ Վարած Ուծացման Եւ Լեզուասպանութեան Քաղաքականութիւնը», «Հայոց Ցեղասպանութիւն» եւ Հայկական հարցին նուիրուած տասնեակ մը այլ գիրքեր: