Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017

Անցուդարձ

Նախարար Նալբանդեան ԻՒՆԷՍՔՕ-Ի համաժողովին ի Փարիզ բուռն կերպով քննադատած է Ազրպէյճանի հայատեաց քաղաքականութիւնը

antsoutarts1aԱրտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան Նոյեմբեր 1-ին մասնակցած է Փարիզի մէջ գումարուող ՄԱԿ-ի Կրթութեան, գիտութեան եւ մշակոյթի կազմակերպութեան (ԻՒՆԷՍՔՕ) 39-րդ ընդհ. ժողովին, ուր նաեւ ելոյթ ունեցած է:
Իր խօսքին մէջ, ՀՀ Արտաքին գերատեսչութեան ղեկավարը, ի մէջ այլոց, յայտարարած է. “Ցաւալի է, որ որոշ պետութիւններ կրթութիւնը կ՚օգտագործեն հակադիր նպատակներով՝ ատոր միջոցով ազգայնական ատելութիւն սերմանելով, յատկապէս երիտասարդներուն մէջ”։ Ընդգծած է, որ Ազէրպայճանի դասագիրքերուն մէջ բազմաթիւ նման օրինակներ կան. ատոնցմէ մէկը երախաներուն կը սորվեցնէ, որ Հայերը իրենց ծննդաբանական թշնամիներն են:
“Ցեղապաշտութեան եւ անհանդուրժողականութեան դէմ պայքարի եւրոպական յանձնաժողովի 2016-ի զեկոյցին մէջ նշուած է, որ «Ազրպէյճանի քաղաքական առաջնորդները, կրթական հաստատութիւնները եւ լրատու միջոցները շարունակած են Հայերու նկատմամբ ատելութեամբ լի կոչեր հնչեցնել։ Ազրպէյճանցիներու ամբողջ սերունդ մը մեծցած է՝ անսալով ատելութեան այս հռետորաբանութեան»։ ԻՒՆԷՍՔՕ-ի կանոնագրութեան մէջ արդարացիօրէն ամրագրուած է, որ «պատերազմները կը սկսին մարդոց ուղեղներուն մէջ»։ Հասարակութիւնները պատրաստ չեն ըլլար հաշտեցման, եթէ անոնց գիտակցութեան մէջ չամրագրուի խաղաղութեան պաշտպանութեան անհրաժեշտութիւնը”, ըսած է Նալբանդեան:
ՀՀ Արտաքին գործոց նախարարը յիշեցուցած է գերմանացի ծանօթ գրող Հայնրիխ Հայնէի` «Հոն, ուր գիրքեր կ՚այրեն, վերջաւորութեան՝ մարդիկ պիտի այրին» խօսքը, եզրակացնելու համար, որ “Ազրպէյճանցի ծանօթ վիպասանին գիրքերը կրակի տուին Պաքուի փողոցներուն մէջ, միայն այն պատճառով, որ ան ճշմարտութիւնը կ՚ըսէր Հայերու կոտորածներուն մասին եւ հաշտութեան կոչ կ՚ընէր։
Ան ներկայացուցած էր Նախիջեւանի մէջ իր հայրենի գիւղի պատմութիւնը, որ իր մանկութեան տարիներուն ունէր տասներկու հայկական եկեղեցիներ։ Անոնք բոլորը՝ Նախիջեւանի եւ Ազրպէյճանի ամբողջ տարածքին գտնուող հայկական բազմաթիւ այլ սրբավայրերու ու գերեզմանատուներու հետ մէկտեղ ոչնչացուած են 1990-ական եւ 2000-ական թուականներուն։ Նոյն կերպով Ջուղայի հայկական գերեզմանատան հազարաւոր նրբազարդ միջնադարեան խաչքարեր հողին հաւասարեցուած են ազրպէյճանական իշխանութիւններու թոյլտւութեամբ։ Այդ տարածքը այժմ վերածուած է ռազմական հրաձգարանի”։ Նալբանդեան նաեւ յիշեցուցած է, որ Ազրպէյճանի հայ բնակչութեան նկատմամբ գործուած ցեղային զտումներէն ետք, այժմ Պաքու նպատակադրած է ջնջել Հայոց քանի մը հազարամեայ ներկայութեան մասին վկայող նոյնիսկ յիշողութիւնը, տարածաշրջանին մէջ բնիկ հայ մշակոյթի եւ պատմութեան որեւէ հետք:
Խօսելով պատմամշակութային ժառանգութեան պահպանման կարեւորութեան մասին, նախարար Նալբանդեան նշած է. “Գտնուելով պատմականօրէն տարբեր քաղաքակրթութիւններու խաչմերուկին, Հայաստան իւրացուցած է այլ մշակոյթներու եւ կրօններու նկատմամբ յարգանքի եւ համակեցութեան խոր արմատներ ունեցող աւանդութիւններ։ Ահա թէ ինչո՛ւ Հայաստանի մէջ կը պահպանուի հարուստ մշակութային ժառանգութիւն, որ ի թիւս այլոց, կը ներառէ հելլէնական դարաշրջանի տաճար, հնագոյն եկեղեցիներ, միջնադարեան հրէական գերեզմանատուն, 18-րդ դարու մզկիթ, իսկ մօտ օրէն պիտի աւարտի աշխարհի ամենամեծ եզիտիական տաճարի կառուցումը”։ Նշենք, որ համաժողովին կը մասնակցէին ԻՒՆԷՍՔՕ-ի անդամ 195 երկիրներու բարձրաստիճան պատուիրակութիւններ: