Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017

Անցուդարձ

Սփիւռքի նախարարութիւնը հայրենադարձութեան ծրագիր կը մշակէ

antsoutarts1aՍփիւռքի նախարարութիւնը ծրագրած է 2018-ին ձեռնարկել հայրենադարձութեան մասին հայեցակարգ ու նաեւ օրէնք մշակելու: Այս մասին տեղեկացուցած է Սփիւռքի նախարարուհի Հրանոյշ Յակոբեան՝ պատասխանելով «Ազատութեան» հարցումին, թէ արդեօք իրատեսական կը համարէ՞ 2040-ին 4 միլիոն բնակիչ ունենալու նախագահ Սերժ Սարգսեանի տեսլականը:
Յակոբեան յայտնած է, որ պէտք է մանրակրկիտ ուսումնասիրել, թէ ինչպէ՛ս կարելի է մարդիկ շահագրգռել՝ Հայաստան գալու, այստեղ աշխատելու եւ ապրելու համար:
"Ես կարծում եմ, որ եթէ Հանրապետութեան նախագահը յայտարարել է, ուրեմն նաեւ հաշուարկներ, մօտեցումներ, ճշգրտումներ արուել են։ Ինչ վերաբերում է Սփիւռքին՝ մեխանիկական աճի առումով, ոչ միայն բնական աճի առումով, մենք 2018 թուականին նախատեսել ենք հայրենադարձութեան նախապատրաստական աշխատանքները, մենք, փաստօրէն, մշակելու ենք հայեցակարգ, ուսումնասիրել ենք միւսների փորձը, մշակելու ենք օրէնք հայրենադարձութեան մասին, մասնագիտական հայրենադարձութեան համար ենք փորձում աշխատանքներ իրականացնել", ըսած է ան:
Ըստ Սփիւռքի նախարարուհիին, հայրենադարձութեան համար հայրենասիրութիւնը բաւարար չէ:
"Մենք պէտք է կարողանանք Հայաստանի հնարաւորութիւնները ներկայացնել՝ ի՞նչ կարող ենք իրենց առաջարկել, ինչպիսի՞ մասնագէտների կարիք մենք ունենք, որո՞նց մենք պէտք է հրաւիրենք, պայմաններ ստեղծենք։ Եթէ նրանք այնպիսի մասնագէտներ են, որոնք պէտք են Հայաստանին եւ Հայաստանում նման մասնագէտներ կա՛մ չկան, կա՛մ քիչ են, իհարկէ, պէտք է մտածել նրանց համապատասխան աշխատավարձ տալու մասին, պայման ստեղծելու մասին, որ մարդը գայ։ Միայն հայրենասիրութեան դրդմամբ գայ, կանգնի փողոցում, դա չի լինի հայրենադարձութիւն։ Հետեւաբար որոշակի պայմաններ մենք պէտք է առաջարկենք։ Իւրաքանչիւր նախարարութիւն պէտք է իր հնարաւորութիւնների սահմաններում առաջարկներ ներկայացնի եւ մենք փորձենք ընդհանրացնել, իմի բերել։ Լուրջ բան է նախապատրաստական, կազմակերպչական աշխատանքները հայրենադարձութեան", եզրակացուցած է նախարարուհին: