Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

Անցուդարձ

Նախարար Էդուարդ Նալբանդեան. «Ազրպէյճանի ղեկավարութիւնը կը կրէ ամբողջ պատասխանատուութիւնը»

antsoutarts1a10 Յուլիս 2017-ին, Քիշնեւի մէջ մամլոյ ներկայացուցիչներու հետ ունեցած հանդիպումի մը ընթացքին, արձագանգելով Ազրպէյճանի պատուիրակութեան ղեկավարին` ղարաբաղեան տագնապին վերաբերեալ մեկնաբանութիւններուն, Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան շեշտեց. «Կրկին Ազրպէյճանի ներկայացուցիչները, չարաշահելով այս հարթակը, օրակարգի նիւթին` Արեւելեան գործընկերութեան շրջագիծին մէջ համագործակցութեան մասին խօսելու փոխարէն հանդէս կու գան սադրիչ յայտարարութիւններով:
«Անվտանգութիւնը մեր շրջանին մէջ կը շարունակէ վտանգուած մնալ` Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի ծիրին մէջ Ազրպէյճանէն մնայուն կերպով հնչող ուժի կիրարկման սպառնալիքներուն պատճառով: Ապրիլ 2016-ին Ազրպէյճան լայնածաւալ յարձակումներ կատարեց Արցախի դէմ, գործադրեց միջազգային մարդասիրական իրաւունքի կոպտագոյն խախտումներ, քաղաքացիներուն, ներառեալ երեխաներու, կանանց ու ծերերու նկատմամբ կատարեց վայրագութիւններ, զոհուածներուն մարմիններու խոշտանգումներ, ՏԱՀԵՇ-ի ոճով գլխատումներ:
«4 յուլիսին Ազրպէյճանի ղեկավարութիւնը անգամ մը եւս, տխրահռչակ ահաբեկչական կազմակերպութիւններու ոճով, ինչպէս շատ անգամ անկէ առաջ, իր ժողովուրդը իբրեւ կենդանի վահան օգտագործեց` Լեռնային Ղարաբաղը ծանր հրետանիով, ներառեալ «ԹՌ-107» համազարկային հրթիռային համակարգով, ռմբակոծելու համար: Ի պատասխան, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան բանակը ստիպուած էր ազրպէյճանական կողմի յարձակողապաշտ գործողութիւններուն դէմ ինքնապաշտպանութեան դիմել:
«Այնքան ատեն որ Ազրպէյճան չի կատարեր 1994-1995-ի զինադադարի եռակողմանի համաձայնագիրներով ստանձնած իր միջազգային պարտաւորութիւնները, կը հրաժարի իրականացնել Վիեննայի եւ Ս. Փեթերսպուրկի վեհաժողովներուն ձեռք բերուած համաձայնութիւնները, յատկապէս զինադադարի խախտումներու հետաքննութեան մեքանիզմի ստեղծման վերաբերեալ, որ կրնայ նաեւ կանխարգիլման մեքանիզմ հանդիսանալ, ապա միայն Ազրպէյճանի ղեկավարութիւնը կը կրէ իր սադրանքներուն հետեւանքներուն ամբողջ պատասխանատուութիւնը», հաստատեց նախարար Նալբանդեան: