Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

Անցուդարձ

ԵԽ-ն եւրոպական երկիրներուն կոչ կ՚ընէ Թուրքիոյ հետ ԵՄ-ի անդամակցութեան շուրջ բանակցութիւնները դադրեցնելու

antsoutarts1aՅուլիս 6-ին Սթրազպուրկի մէջ գումարուած Եւրոպական խորհրդարանի (ԵԽ) նիստի ընթացքին Թուրքիոյ վերաբերեալ զեկոյց մը ընդունուած է: Նշեալ զեկոյցով՝ Եւրոպայի անդամակցութեան շուրջ Անգարայի հետ բանակցութիւնները առկախելու կոչ կը կատարուի Եւրոպական Միութեան անդամ երկիրներուն, եթէ Թուրքիա սահմանադրական փոփոխութիւններու խնդրայարոյց ծրարը կեանքի կոչէ: Այս զեկոյցին թեր քուէարկած է Եւրոպական յանձնաժողովի 477 երեսփոխան, իսկ 64-ը դէմ արտայայտուած է:
Միջանկեալ նշենք, որ Թուրքիոյ մէջ Ապրիլ 16-ին կայացած հանրաքուէին մասնակցած քաղաքացիներու 51,41%-ը թեր քուէարկած էր սահմանադրական փոփոխութիւններուն, իսկ 48,59%-ը` դէմ: Փոփոխութիւններու ծրարով կը նախատեսուի անցում կառավարման նախագահական համակարգ եւ երկրի նախագահի լիազօրութիւններու ընդլայնում:
Զեկոյցին մէջ ըսուած է, որ նշեալ սահմանադրական փոփոխութիւնները չեն համապատասխաներ եւրոպական չափանիշերուն:
Թուրքիոյ Արտաքին գործոց նախարարութիւնը դատապարտելով այս զեկոյցը՝ յայտարարած է, որ Անգարա երբեք պիտի չ՚ընդունի զայն եւ թէ տուեալ փաստաթուղթը «Թուրքիոյ դէմ ուղղուած գրգռութիւն մըն է»։ Միաժամանակ ԵԽ-ը կոչ ըրած է եւրոպական երկիրներուն, որ իրենց հողերուն վրայ արգիլեն Քիւրտիստանի բանուորական կուսակցութեան (PKK) դրօշի ծածանումը` յիշեցնելով, որ վերջինս կը գտնուի ԵՄ-ի ահաբեկչական կազմակերպութիւններու ցանկին մէջ: