Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (110) Փետրուար 2021

Անցուդարձ

ԹՈՒՐՔԻԱ

ԿԱՐՍԻ ՄԷՋ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԵՒ ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԻ ՌԱԶՄԱՓՈՐՁԵՐ՝ ՓԵՏՐՈՒԱՐ 1-ԷՆ 12 ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Փետրուար 1¬էն 12, Կարսի մէջ Թուրքիա եւ Ազրպէյճան միասնական ռազմափորձեր կազմակերպած են, ուր ներգրաւուած են հրետանային ու յատուկ ջոկատայիններու ստորաբաժանումներ, ուղղաթիռներ եւ այլն։ Habertürk յղում կատարելով Թուրքիոյ Պաշտպանութեան նախարարութեան՝ կը հաղորդէ, թէ ռազմափորձերը կը կոչուին «Ձմեռ 2021»։ Ըստ պաշտօնական հաղորդագրութեան՝ գործողութեան նպատակն է «համագործակցութեան ու միասնական համակարգման ապահովումը, սպառազինութեան ու երթեւեկի միջոցներու աշխատունակութեան ստուգումը»։
Ըստ Պոլսոյ մէջ հրատարակուող «Ժամանակ» թերթին, Արցախի պատերազմին յաջորդած իրավիճակին մէջ կ՛ընթանան այս ռազմափորձերը, որոնք սկսան Աղտամի մէջ՝ Թուրքիա-Ռուսիա հրադադարի դիտարկման համատեղ զինուորական կեդրոնի բացումէն անմիջապէս ետք։ Մոսկուա ուշադրութեամբ կը հետեւի զօրավարժութիւններուն։
Ռուսական մամուլի կարգ մը հրապարակումներու մէջ կը մատնանշուի, որ Հայաստանի սահմաններուն մօտ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի ռազմական աշխուժութիւնը շատ մտահոգիչ է։