Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (110) Փետրուար 2021

Անցուդարձ

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԿՈՂՄԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ ՍԱՀՄԱՆԸ ՓԱԿ ՊԱՀԵԼՈՒ ՈՐԵՒԷ ՊԱՏՃԱՌ ՉԻ ՏԵՍՆԵՐ

ՀՀ Արտաքին գործոց նախարար Արա Այվազեան Թուրքիոյ կողմէ Հայաստանի հետ պետական սահմանը փակ պահելու որեւէ պատճառ չի տեսներ: «Արմէնփրէս»¬ի համաձայն՝ այս մասին յայտնած է ԱԳՆ Արա Այվազեան, Փետրուար 10¬ին Ազգային ժողովին մէջ պատասխանելով անկախ երեսփոխան Գոռ Գէորգեանի հարցումին: "Կարծում եմ, որ Թուրքիան՝ միջազգային հանրութեան ճնշման ներքոյ, հետզհետէ պէտք է վերադառնայ բնականոն գործընթացի, այլեւս պատճառ չկայ Հայաստանի նկատմամբ կիրառել շրջափակում։
Շրջափակումը պայմանաւորուած էր Արցախի կարգավիճակի հետ, որը ուժի կիրառման միջոցով փոխուել է։ Այլեւս Թուրքիան որեւէ պատճառ չունի սահմանը փակ պահել Հայաստանի հետ",– ըսած է Այվազեան, աւելցնելով՝ թէ կառավարութեան հիմնական նպատակն է ընել ամէն ինչ, որ Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ անվտանգային մթնոլորտը հետզհետէ ամրապնդուի: "Դա հեշտ հարց չէ։ Բնականաբար, որպէս պետութիւն, հասարակութիւն, պէտք է ձգտենք բոլոր ջանքերը գործադրել, որ իրավիճակը կայունանայ։ Մեր դիւանագիտութիւնը աշխոյժ ջանքեր է գործադրելու, որպէսզի մեր շուրջը լինի նպաստաւոր մթնոլորտ՝ Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման համար",– նշած է նախարարը: Ան ընդգծած է, թէ Հայաստանի համար մտահոգիչ են նաեւ Կարսի մէջ թուրք-ազէրպայճանական միացեալ ռազմափորձերը: