Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (110) Փետրուար 2021

Անցուդարձ

"ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԵՏԱԳԱՅ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՊԷՏՔ Է ՃՇԳՐՏՈՒԻ ԵԱՀԿ ՄԽ ՀԱՄԱՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ ՁԵՒԱՉԱՓՈՎ"- ՓԱՇԻՆԵԱՆ

Յունուար 20-ին, Ազգային ժողովին մէջ կառավարութեան հետ հարցում-պատասխանի ընթացքին, անդրադառնալով ղարաբաղեան բանակցային գործընթացին՝ վարչապետ Փաշինեան վերահաստատած է, որ Ղարաբաղի հետագայ կարգավիճակի ճշդումը պէտք է կատարուի ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահութեան ձեւաչափով:
"Ղարաբաղի հետագայ կարգավիճակի ճշգրտումը բանակցային կարեւորագոյն հարցերից մէկն է եւ այդ հարցը պէտք է որոշուի ԵԱՀԿ ՄԻՆՍՔԻ համանախագահութեան շրջանակում։ Ուրախ եմ, որ համանախագահ երկրները կիսում են այս դիրքորոշումը",– նշած է Փաշինեան, աւելցնելով թէ Ռուսաստանի Արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրովի վերջին յայտարարութիւնը նոյնպէս այդ համածիրին մէջ եղած է: