Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (106) Հոկտեմբեր 2020

Անցուդարձ

Բազմահազար հայորդիներ մերժեցին Յանձնուողական Համաձայնագիրը եւ պահանջեցին Վարչապետ Փաշինեանի հրաժարականը

Չորեքշաբթի, 11 նոյեմբերին՝ Ազատութեան հրապարակին վրայ, կազմակերպութեամբ 17 ընդդիմադիր կուսակցութիւններու խորհուրդին, տեղի ունեցաւ բազմամարդ հանրահաւաք, որուն ընթացքին ընդդիմադիր կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներն ու ներկաները պահանջեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականը եւ ձեւակերպեցին իրենց պահանջները:
Կազմակերպող կուսակցութիւններն են` «Ազատութիւն», «Ազգային անվտանգութիւն», «Ազգային օրակարգ», «Ազգային ժողովրդավարական միութիւն», «Ազգային համաձայնութիւն», «Ալեանս առաջադիմական ցենտրիստական», «Բարգաւաճ Հայաստան», «Դեմոկրատական այլընտրանք», «Երկիր ծիրանի», «Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն», «Համերաշխութիւն», «Հայաստանի ժողովրդավարական ազատական միութիւն», «Հայաստանի Հանրապետական», «Հայաստանի քրիստոնեայ-դեմոկրատական միութիւն» «Հայրենիք», «Մէկ Հայաստան», «Սահմանադրական իրաւունք միութիւն» կուսակցութիւնները:
Հաւաքէն առաջ Հայաստանի ոստիկանութիւնը հրապարակած էր հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ նշած, որ երկրին մէջ տիրող ռազմական դրութեան պատճառով հաւաքները արգիլուած են: Հանրահաւաքը տեղի ունեցաւ ինչպէս որ որոշուած էր` Ազատութեան հրապարակին վրայ:
Հաւաքէն բերման ենթարկուեցան 129 քաղաքացիներ, ինչպէս նաեւ հասարակական, քաղաքական եւ կուսակցական գործիչներ:
Ազատութեան հրապարակէն ցուցարարները քայլերթով ուղղուեցան դէպի կառավարութեան շէնք, որմէ ետք` Ազգային ժողով, ուր կրկին վանկարկեցին` «Նիկոլ, դաւաճան»: