Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (106) Հոկտեմբեր 2020

Անցուդարձ

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՇՈՒՐՋ

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 9 Նոյեմբերի ուշ երեկոյեան դիմատետրի իր էջին վրայ կատարեց կարեւոր գրառում մը.
«Սիրելի հայրենակիցներ, քոյրեր եւ եղբայրներ,
անձամբ իմ եւ բոլորիս համար ծանր, չափազանց ծանր որոշում մը կայացուցի:
Ռուսիոյ եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն հետ ղարաբաղեան պատերազմը ժամը 01:00-էն սկսեալ դադրեցնելու յայտարարութիւն մը ստորագրեցի:
Յայտարարութեան բնագիրը (կէտերը), որ արդէն հրապարակուած է, անասելի ցաւոտ է անձամբ ինծի եւ մեր ժողովուրդին համար: Այդ որոշումը կայացուցի ռազմական իրադրութեան խորը վերլուծութեան եւ այդ իրադրութեան ամենալաւ տիրապետող մարդոց գնահատականներուն լոյսին տակ:
Նաեւ հիմնուելով այն համոզմունքի վրայ, որ ստեղծուած իրավիճակին մէջ ՀՆԱՐԱՒՈՐ ամենալաւ հանգուցալուծումն է: Այս մասին յառաջիկայ օրերուն հանդէս պիտի գամ մանրամասն ուղերձով:
Սա յաղթանակ չէ, բայց չկայ պարտութիւն, քանի տակաւին ինքդ քեզ պարտուած չես ճանչցած: Մենք մեզ երբեք պարտուած չենք ճանչնար եւ սա պէտք է դառնայ մեր ազգային համախմբման, վերածնունդի դարաշրջանի մեկնարկ:
Մենք պէտք է վերլուծենք մեր անկախութեան տարիները, մեր ապագան ծրագրաւորելու եւ անցեալի սխալները չկրկնելու համար:
Ծունկի կու գամ մեր բոլոր նահատակներուն առջեւ: Կը խոնարհիմ մեր բոլոր զինուորներուն, սպաներուն, զօրավարներուն առջեւ, որոնք կեանքով պաշտպանած են ու կը պաշտպանեն հայրենիքը:
Անոնք իրենց անձնուրացութեամբ փրկած են արցախահայութիւնը: Մենք պայքարեցանք մինչեւ վերջ: Եւ մենք պիտի յաղթենք: Արցախը կանգուն է: Կեցցէ' Հայաստանը: Կեցցէ' Արցախը« գրած է Նիկոլ Փաշինեան:
Վարչապետ Փաշինեանի յայտարարութեան յաջորդեց Արցախի հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի յայտարարութիւնը:
«.... Հաշուի առնելով ծանրագոյն վիճակը եւ խուսափելու համար հետագայ մարդկային մեծաքանակ կորուստներէն եւ Արցախը ամբողջութեամբ կորսնցնելէ՝ պատերազմը ժամ առաջ դադրեցնելու համաձայնութիւնս տուի». գրած է Յարութիւնեան, իր կարգին, խորին ցաւակցութիւն յայտներլով նահատակներու հարազատներուն, համայն ժողովուրդին, խոնարհելով բոլոր այն անձերուն, որոնք փոքրիկ լուման անգամ ներդրած են Հայրենիքի պաշտպանութեան» գրած է Արցախի նախագահը: