Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (106) Հոկտեմբեր 2020

Անցուդարձ

Նախագահ Սարգսեան տեղեակ չէ պահուած կնքուած Համաձայնութենէն – Խորհրդակցութիւն քաղաքական հոսանքներու հետ

Հայաստանի հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան հրապարակեց յայտարարութիւն մը, ուր զարմանք յայտնեց գոյացած համաձայնութեան.
« Մամուլէն իմացայ, որ Ռուսիոյ եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն հետ ստորագրուած է ղարաբաղեան պատերազմը դադրեցնելու յայտարարութիւն: Մամուլէն իմացայ նաեւ պատերզամը դադրեցնելու պայմանները:
Իբրեւ հանրապետութեան նախագահ այս փաստաթուղթին վերաբերեալ հետս ոչ ոք որեւէ խորհրդակցութիւն կամ քննարկում, ցաւոք, չէ կատարած, չեմ մասնակցած որեւէ բանակցութեան:
Ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորումը համազգային նշանակութեան եւ կարեւորութեան հարց է: Հայաստանի, Արցախի, ողջ հայ ժոովուրդի կենսական անվտանգութեան շահերուն եւ իրաւունքներուն առնչուող ցանկացած քայլ, գործողութիւն, ցանկացած որոշումի ընդունում, առաւել եւս որեւէ փաստաթուղթի ստորագրութիւն պէտք է ըլլայ համապարփակ խորհրդակցութիւններու եւ քննարկումներու առարկայ:
Կ'ընդգծեմ, որ Արցախի, հետեւաբար՝ հայ ժողովուրդի ճակատագիրը կրնայ լուծուիլ միմիայն հաշուի առնելով մեր համազգային շահերը եւ միմիայն համազգային փոխհասկացողութեան հիման վրայ:
Հաշուի առնելով առկայ կացութեան մէջ պայմանաւորուած՝ ժողովուրդի ստուար զանգուածի խոր մտահոգութիւնները, անյապաղ կը նախաձեռնեմ քաղաքական խորհդակցութիւններ՝ համազգային շահերու պաշտպանութեան մեր օրակարգէն բխող լուծումները ամենակարճ ժամկէտներու մէջ համաձայնեցնելու նպատակով:
Իբրեւ հանրապետութեան նախագահ, ազգապահպանութեան կարեւորագոյն այս պահուն համազգային միասնութեան ձեւաւորումը կը նկատեմ իմ այժէական առաքելութիւնը: Յոյսով եմ, որ տասնօրեայ ժամկէտի մէջ բոլորիս կը յաջողուի ձեւաւորել այդպիսի միասնութիւն, որուն պարագային ես կը նկատեմ, որ օգտագործած եմ հայրենիքիս ծառայելու հնարաւորութիւնները»:
Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսը ուղերձ մը յղեց հայ ժողովուրդին. « Աղօթք է մեր սրտին մէջ յանուն համազգային մեր խոհեմութեան եւ միասնականութեան: Դարաւոր մեր պատմութեան դասերու քաջ գիտակցութեամբ եւ ազգային միաբանութեան անհրաժեշտութեամբ կոչ կ'ընենք պահպանելու հանդարտութիւնը եւ չտրուելու մեզ փոթորկող զգացումներուն, անտեղի դրսեւորումներուն, զերծ մնալու բռնութիւններէն եւ անկարգութիւններէն:
Կէս գիշերէն ետք Հայաստանի քաղաքացիներ ինքնաբուխ բողոքի ցոյցերով Երեւանի մէջ Հանրապետութեան հրապարակին վրայ իրենց ընդվզումը արտայայտեցին պարտուողական այս համաձայնագիրի ստորագրութեան դէմ: Շատեր յարձակեցան Ազգային ժողովի շէնքին վրայ: Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան փոխադրոեցաւ հիւանդանոց:
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը եւ զինեալ ուժերու գերագոյն շտապը պետականութեան հիմքերը խարխլող գործողութիւններէն զերծ մնալու կոչ մը յղեց հայրենի ժողովուրդին: