Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

Անցուդարձ

ԱԺ-ի նախագահը հրապարակած է սահմանադրական փոփոխութիւնները

Յունիս 25-ին Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան պաշտօնապէս հրապարակած է խորհրդարանին կողմէ ընդունուած սահմանադրական փոփոխութիւնները: «Արմէնփրէս»-ի համաձայն՝ փոփոխութիւնները ի զօրու դառնալէ ետք կը դադրեցուի Սահմանադրական դատարանի (ՍԴ) աւելի քան 12 տարի պաշտօնավարած անդամներու պաշտօնավարումը, իսկ ՍԴ նախագահը կը շարունակէ պաշտօնավարել որպէս Սահմանադրական դատարանի անդամ:
Սահմանադրութեան փոփոխութիւնները ի զօրու կը դառնան՝ պաշտօնական հրապարակման յաջորդող օրուընէ: Այսինքն՝ կը դադրեցուի ՍԴ-ի դատաւորներ Ալվինա Գիւլումեանի (ի դէպ վերջինս կ՚ըսէ, թէ 12 տարուան պայմանաժամը իրեն չի վերաբերիր), Ֆելիքս Թոխեանի և Հրանտ Նազարեանի պաշտօնավարումը, իսկ ՍԴ-ի ներկայի նախագահ Հրայր Թովմասեան կը շարունակէ պաշտօնավարել՝ իբրեւ ՍԴ-ի պարզ անդամ:
Նշենք, որ Ազգային ժողովի նախագահին այս հրապարակումէն առաջ՝ Յունիս 24-ին ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան ստորագրած էր սահմանադրական օրէնքին եւ կից ներկայացուած օրէնքներուն մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրէնքներուն թղթածրարը, ատով ալ ինքզինք զրկելով Սահմանադրութեան փոփոխութիւնները ստորագրելու լիազօրութենէն։
Վարչապետ Փաշինեան Յունիս 25-ին կը յայտարարէր թէ՝ յաջորդ օրուան "ժամը 00.01-ից ՍԴ գործող նախագահը պաշտօնանկ կը լինի"։
Սահմանադրական դատարանի անդամներուն յայտարարութիւնը

Սահմանադրական դատարանի անդամները Յունիս 24-ին հրապարակած են յայտարարութիւն մը, ուր մտահոգութիւն կը յայտնեն Սահմանադրական դատարանին առնչուող վերջին իրադարձութեանց կապակցութեամբ։
«Յորդորում ենք հանրային իշխանութեան բոլոր մարմիններին իրենց գործողութիւններում և որոշումներում առաջնորդուել միայն և բացառապէս Սահմանադրութեամբ։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է իրականացնել իր լիազօրութիւնները բնականոն հունով՝ ապահովելով Սահմանադրութեան գերակայութիւնը», նշուած է ՍԴ-ի Դիմագիրքի էջով հրապարակուած յայտարարութեան մէջ։
Յայտարարութիւնը ստորագրած են՝ Հրայր Թովմասեան, Ալվինա Գիւլումեան, Ֆելիքս Թոխեան, Արայիկ Թունեան, Աշոտ Խաչատրեան, Հրանտ Նազարեան, Արեւիկ Պետրոսեան:
Յայտարարութեան ներքոյ չկայ ՍԴ-ի դատաւորներ՝ Արման Դիլանեանի և Վահէ Գրիգորեանի ստորագրութիւնը: