Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

Անցուդարձ

Վարչապետ Փաշինեանի ուղերձը` Սահմանադրութեան Օրուան առիթով

«Մեր երկրին հարկաւոր է նոր Սահմանադրութիւն»

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հետեւեալ շնորհաւորական ուղերձը յղած է Սահմանադրութեան օրուան առիթով:
«Այսօր Հայաստանում նշւում է Սահմանադրութեան օրը, ինչի կապակցութեամբ շնորհաւորում եմ բոլորիս: Պէտք է անկեղծ արձանագրել, սակայն, որ ինչքան էլ բոլորս հասկանում ենք Սահմանադրութեան կարեւորութիւնը պետութեան կայացման, հանրային եւ պետական յարաբերութիւնների կարգաւորման գործում, այս պետականօրէն նշուող օրուան մէջ ինչ որ կիսատութիւն կայ, լիարժէքութեան պակաս:
Հայաստանի Երրորդ Հանրապետութեան պատմութեան մէջ երեք անգամ պաշտօնապէս արձանագրուել է, որ ժողովուրդը հանրաքուէով ընդունել է Սահմանադրութիւն կամ սահմանադրական փոփոխութիւններ: Բայց այդ հանրաքուէներից ոչ մէկի արդիւնքները վստահելի չեն համարուել հանրութեան կողմից: Հայաստանի քաղաքացիները իրենցը չեն համարել Սահմանադրութիւն ընդունելու կամ փոփոխելու որոշումը, իրենցը չեն համարել նաեւ այդ որոշումների արդիւնքում ընդունուած Սահմանադրութիւնը:
Սա մեր պետական կառոյցի ամենամեծ համակարգային թերութիւնն է, որովհետեւ Սահմանադրութիւնը, ըստ էութեան, քաղաքացիների պայմանաւորուածութիւն պիտի լինի քաղաքացի-քաղաքացի, պետութիւն-քաղաքացի յարաբերութիւնների մասին: Եւ ըստ այդմ, պետական կարգը պէտք է բխի քաղաքացիների կամքից, պետական կարգի հիմքում պէտք է քաղաքացիների կամարտայայտութիւնը դրուած լինի, ինչը պետութեան անսասանութիւնը երաշխաւորող գործօն պիտի դառնայ, պետութեան ճակատագրի համար քաղաքացիների ստանձնած պատասխանատուութեան արգասիք, պետութիւն ունենալու քաղաքացիների կամքի արտայայտութիւն:
Յատկապէս վերջին շրջանի մի շարք իրադարձութիւնների վերլուծութիւնը ինձ յանգեցրել է այն մտքին, որ Հայաստանի քաղաքացիները երկրի պետական կարգը յաճախ իրենցը չեն համարում, չեն տեսնում այդ կարգի օրկանական կապն իրենց կամքի հետ:
Ու չնայած, իմ դիրքորոշումը եղել է այն, որ Սահմանադրութեան յաճախակի փոփոխութիւնները անհարկի ճնշուածութեան են ենթարկում պետական համակարգը, Սահմանադրութեանն անընդհատ փոփոխութիւնները բերում են անորոշութիւնների, նախորդ պարբերութեան մէջ նշուած հանգամանքների գիտակցումը ինձ բերել է այն եզրակացութեան, որ մեր երկրին հարկաւոր է նոր Սահմանադրութիւն, որը քաղաքացիների կամքի վրայ յենուած, քաղաքացիների կամքից բխող պետական կարգ կը հաստատի Հայաստանում:
Նոր Սահմանադրութիւնը, ըստ այդմ, պէտք է ստեղծուի ոչ թէ որոշակի անձի, անձանց, քաղաքական ուժի կամ խմբի ճաշակով ու «հագով», ոչ թէ որեւէ իշխանութեան վերարտադրութիւնն ապահովելու նպատակ պէտք է ունենայ, այլ ժողովրդի իշխանութիւնն ամրացնելու, ժողովրդի կամքից բխող պետական կարգ ունենալու եւ պետութիւն ունենալու քաղաքացիների կամքն արտայայտելու ռազմավարական հարցը պէտք է լուծի:
Այս գործընթացը մեկնարկած է, յոյս ունենք նոր Սահմանադրութեան նախագծի ձեւաւորումը կ՛անցնի հնարաւորինս լայն հանրային քննարկում եւ 2021 թուականին կայանալիք հանրաքուէով կ՛ընդունուի ժողովրդի ազատ կամարտայայտմամբ: Այս կարեւոր գործում բոլորիս յաջողութիւն եմ մաղթում»: