Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Անցուդարձ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՍՓԻՒՌՔ

ՀՀ Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը սկսած է «Սփիւռքը կապի մէջ է» ծրագիրը

Զարեհ Սինանեան. Արեւմտահայերէնը լայնօրէն պէտք է դասաւանդուի նաեւ Հայաստանի մէջ,
եւ հայրենիքը պիտի դառնայ արեւմտահայերէնի ուսուցման կեդրոն

ՀՀ Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը սկսած է «Սփիւռքը կապի մէջ է» ծրագիրը, որուն նպատակն է՝ առցանց հանդիպումներու միջոցաւ շարունակել համայնքային ծանօթութիւնները, առկայ խնդիրներու արծարծումն ու համագործակցութեան ամրապնդումը: Այս մասին հաղորդած են Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակէն։
«Պայմանաւորուած աշխարհում տիրող իրավիճակով՝ ՀՀ Սփիւռքի գործերի գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ Սինանեանը չեղարկել է մի շարք գործուղումներ: Սակայն Սփիւռքի հետ կապն ու համայնքների հետ աշխատանքը շարունակում են մնալ գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակի օրակարգի առաջնահերթութիւններում: Այդ իսկ նպատակով գրասենեակը Զարեհ Սինանեանի գլխաւորութեամբ մեկնարկել է "Սփիւռքը կապի մէջ է" ծրագիրը՝ նպատակ ունենալով առցանց հանդիպումների միջոցով շարունակել համայնքային ծանօթութիւնները, խնդիրների վերհանումն ու հասցէագրումը, համագործակցութեան խորացումը», նշուած է գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ:

Առաջին առցանց հանդիպումը տեղի ունեցած է Սպանիոյ հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ: Զարեհ Սինանեան ողջունած է տեսակապի մասնակիցները եւ նշած, թէ անկախ աշխարհի մէջ տիրող իրավիճակէն` Սփիւռքի հետ կապը պիտի ըլլայ՝ մնայուն եւ զարգացող:
Այնուհետեւ սպանահայ համայնքի անդամները ներկայացուցած են տեղւոյն Հայութեան իրավիճակը, առօրեան եւ խնդիրները, յատկապէս շեշտելով կարեւորութիւնը այն հանգամանքին, որ վարակի դէմ պայքարին մէջ համայնքը միահամուռ կ՚աջակցի իշխանութիւններուն՝ հանդէս գալով շարք մը նախաձեռնութիւններով, պատրաստելով անվճար պաշտպանիչ դիմակներ, սնունդ տրամադրելով կարօտեալներուն կամ կազմակերպելով բուժաշխատողներու անվճար տեղափոխութիւնը: Նշուած է, որ Հայութեան շրջանակներու մէջ կան վարակակիրներ, որոնք բուժման փուլին կը գտնուին: Այս պայմաններու մէջ միօրեայ դպրոցները կը շարունակեն հեռակայ եղանակով ուսուցումը:
Համայնքային ներկայացուցիչները ընդգծած են Սինանեանի գրասենեակին ստանձնած այս նախաձեռնութեան կարեւորութիւնը, դիտել տալով որ Սպանիոյ հայ համայնքին ստուար մէկ մասը երկար տարիներ դուրս մնացած է հայրենի կառավարութեան հոգածութենէն:
Համայնքային գործիչները յատկապէս մտահոգութիւն յայտնած են, որ Սպանիոյ Հայութեան կը սպառնայ ձուլման վտանգը, քանի որ Հայաստանէն արտագաղթած ընտանիքներու ծնողները յաճախ հետեւողական չեն, միւս կողմէ ալ համայնքը չունի աւանդական կառոյցներ, չկան մշակոյթի տուներ, ամէնօրեայ դպրոցներ եւ տեղւոյն հայ երիտասարդներէն շատեր կը փափաքին վերադառնալ եւ աշխատիլ հայրենիքի մէջ:

Յաջորդ տեսակապը Պելճիքայի հայ համայնքին հետ եղած է: Մասնակցած են համայնքային, կրթական, մշակութային, կուսակցական շրջանակներու ներկայացուցիչներ: ՀԲԸՄ Եւրոպայի գրասենեակի տնօրէն Նիքոլա Դաւիթեան նշած է, թէ երկրին տասնեակ մը քաղաքներուն մէջ կը գործեն 50 հայկական կազմակերպութիւններ եւ երկու տարի յետոյ պելճիքահայ համայնքը պիտի նշէ իր հիմնադրութեան 100-ամեակը:
Գլխաւոր յանձնակատարը բարձր գնահատած է համայնքին կազմակերպուածութիւնն ու օրինակելի համախմբուածութիւնը: Այնուհետեւ ան անդրադարձած է պսակաձեւ ժահրի հետեւաքնով Հայաստանի մէջ տիրող իրավիճակին, սահմանափակումներուն, տնտեսական եւ ընկերային նախաձեռնութիւններուն: Ներկայացնելով գրասենեակին ծրագրերն ու հնարաւոր փոփոխութիւնները՝ Զարեհ Սինանեան նշած է, թէ՝ «Քայլ դէպի տուն», երիտասարդ առաջնորդներու ծրագրերու իրագործումը կասկածի տակ է, ջնջուած են շարք մը համայնքային այցելութիւններ, համաժողովները հաւանաբար տեղի կ՚ունենան առցանց ձեւաչափով: Սփիւռքի մասնագէտներու «ի Գործ» ծրագիրը կը սկսի Սեպտեմբերին եւ առ այդ Հայաստանի պետական համակարգին մէջ աշխատելու համար դիմում կատարած է 800 մասնագէտ: Գլխաւոր յանձնակատարը անդրադարձած է նաեւ գրասենեակի նպատակներուն, ինչպէս՝ Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ կապերու ամրապնդում, փոխադարձ ներգրաւուածութիւն, հայրենադարձութեան համար նախապայմաններու ստեղծում, ներդրումներու խթանում եւ ներդրումային դաշտի բարելաւում:
Այնուհետեւ համայնքային ներկայացուցիչները տասնեակ հարցումներ ուղղած են գլխաւոր յանձնակատարին, որոնք մասնաւորապէս կը վերաբերէին զանգուածային, մասնագիտական հայրենադարձութեան, համապատասխան օրէնքի եւ ռազմավարութեան մշակման ու ընդունման, հայրենադարձողներուն տրամադրուող մաքսային արտօնութիւններուն, ներդրումային աջակցութեան, հայապահպանութեան:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ արդեօք այժմ Սփիւռքի հետ աշխատանքը առաւելաբար հայաստանակեդրոն չէ՞, Զարեհ Սինանեան նշած է, թէ հզօր Հայաստանը Սփիւռքի երկարակեցութեան գրաւականն է, եւ ուժեղ պետականութեան պայմաններուն մէջ Սփիւռքը աւելի քիչ խնդիրներու կը բախի:
Ինչ կը վերաբերի արեւմտահայերէնի պահպանման, յանձնակատարը ընդգծած է, թէ՝ արեւմտահայերէնը լայնօրէն պէտք է դասաւանդուի նաեւ Հայաստանի մէջ, եւ հայրենիքը պիտի դառնայ արեւմտահայերէնի ուսուցման կեդրոնը։