Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Անցուդարձ

Հայաստանի եւ Արցախի բարձրագոյն ղեկավարութիւնը Ստեփանակերտի մէջ մասնակցած Է Եռատօնի ձեռնարկներուն

Յաղթանակի տօնին, Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 28-րդ տարեդարձին առիթով, 9 Մայիսին՝ նախագահ Բակօ Սահակեանը, Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, Արցախի Հանրապետութեան նորընտիր նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը, Արցախի Հանրապետութեան երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասեանը, Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանը, Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանը, Հայաստանի եւ Արցախի խումբ մը բարձրաստիճան պաշտօնեաներ այցելած են Ստեփանակերտի յուշահամալիր, ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ զետեղած Համաշխարհային Բ. պատերազմի զոհուածներու յիշատակը յաւերժացնող յուշարձանին եւ Արցախեան ազատամարտի նահատակներու շիրիմներուն, Շուշի քաղաքին մէջ ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ զետեղած զրահապատ-յուշարձանի պատուանդանին եւ սպարապետ Վազգէն Սարգսեանի յուշարձանին: