Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Անցուդարձ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 105-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑ

Ապրիլ 24-ին բոլորին անունով

105.000 ծաղիկ զետեղուեցաւ Ծիծեռնակաբերդի անմար կրակին մօտ

Պսակաձեւ ժահրի համաճարակը ինչպէս աշխարհի չորս ծագերուն, նոյնպէս ալ Հայաստանի մէջ տակնուվրայ ըրաւ Ապրիլեան ոգեկոչումներու սովորական ծրագիրը։ Բայց Մայր հայրենիքի մէջ եւս, ինչպէս՝ այլուր, առցանց նախաձեռնութիւնները, հնարամիտ ձեռնարկները չպակսեցան՝ ոգեկոչելու համար Հայոց ցեղասպանութեան սրբադասուած 1,5 միլիոն նահատակներուն յիշատակը։
Այսպէս, առողջապահական նախազգուշութիւններու բերմամբ՝ Հայաստանի մէջ ջնջուեցաւ Ապրիլ 23-ի գիշերուան երիտասարդաց ջահերթը, ջնջուեցաւ մանաւանդ Ապրիլ 24-ին դէպի Ծիծեռնակաբերդ երթը,– որուն սովորաբար կը մասնակցին տասնեակ հազարաւոր հայորդիներ,– բայց փոխարէնը՝ կառավարութիւնը որոշեց Ապրիլ 24-ին բոլորին անունով 105.000 ծաղիկ զետեղել Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրին մէջ, ինչպէս նաեւ նախաձեռնարկ եղաւ այլ քայլերու։
Այս մասին արտակարգ իրավիճակի պարէտ (կառավարիչ) Տիգրան Աւինեան Դիմագիրքի իր էջով տուաւ հետեւեալ բացատրութիւնները. «Այս տարի մնում ենք տանը եւ չենք այցելում Հայոց ցեղասպանութեան յուշահամալիր, բայց մեր խորհրդանշական ներկայութիւնը ապահովելու համար կատարում ենք հետեւեալ քայլերը։
Ապրիլի 23, ժամը 21-ին, եկեղեցական զանգերի ղօղանջի ներքոյ մարում են Երեւանի եւ մարզերի հրապարակների, փողոցների լոյսերը։ Կոչ եմ անում մարել նաեւ Ձեր բնակարանների լոյսերը ու պատուհանի մօտ միացնել հեռախօսների լապտերների լոյսը։ Այս գործողութիւնն իր խորհրդանշական արձագանգը կը ստանայ Ծիծեռնակաբերդից, որին կարող էք հետեւել Հանրայինի ուղիղ եթերով կամ հայեացքները սեւեռելով դէպի յուշահամալիր։
Ապրիլի 24-ին՝ մեր բոլորին անունից, կառավարութիւնը 105 հազար ծաղիկ կը խոնարհի յուշահամալիրի անմար կրակի մօտ։ Նոյն օրը ժամը 8-ից սկսած, քաղաքացիները կարող են հաղորդագրութիւն ուղարկել 1915 կարճ համարին Հայաստանից, եւ 0037433191500 համարին արտասահմանից՝ հաստատելու իրենց հեռակայ մասնակցութիւնը օրուայ խորհրդին։ Հաղորդագրութիւն ուղարկած քաղաքացիների անունները կ՚արտացոլուեն յուշահամալիրի սիւներին։
Նշեմ նաեւ, որ մինչեւ Ապրիլի 25, ժամը 23.59-ը ներառեալ անվտանգութեան եւ կազմակերպչական նկատառումներից ելնելով Ոստիկանութիւնը փակելու է դէպի Ծիծեռնակաբերդ մուտքը։
Շնորհակալութիւն ձեր աջակցութեան, կարգապահութեան եւ պատասխանատւութեան համար»։
Ի դէպ, նշենք որ Ապրիլ 24-ին Ծիծեռնակաբերդ բարձրացան Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական բարձրաստիճան դէմքերը, ինչպէս նաեւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը։ Փաշինեան ժողովուրդին ուղերձ մը յղեց Ծիծեռնակաբերդէն։