Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Անցուդարձ

Նիկոլ Փաշինեան եւ Շարլ Միշել քննարկեցին Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն յարաբերութիւնները

ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան աշխատանքային այցելութեամբ գտնուեցաւ Պրիւքսէլ, ուր 9 Մարտին հանդիպում ունեցաւ Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ: Անոնք քննարկեցին Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն յարաբերութիւններուն վերաբերող հարցերու լայն շրջանակ մը: Քննարկման առանցքը հանդիսացաւ Հայաստանի մէջ իրականացուող ժողովրդավարական բարեփոխումներու լայն օրակարգը:
Շ. Միշել ողջունեց վարչապետին այցելութիւնը եւ նշեց, որ անիկա լաւ կարելիութիւն է քննարկելու համագործակցութեան հետագայ քայլերը, որոնց կարգին՝ Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներու արդիւնաւէտ իրականացումը:
Վարչապետը կարեւոր նկատեց Եւրոպական Միութեան կողմէ Հայաստանի բարեփոխումներուն աջակցութիւնը եւ վստահութիւն յայտնեց, որ Շ. Միշելի՝ Եւրոպական խորհուրդի նախագահի պաշտօնը ստանձնելէն ետք եւս Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն գործակցութիւնը կը շարունակէ արդիւնաւէտ կերպով զարգանալ. «Եւրոպական միութիւնը մեր բարեփոխումների իրականացման հիմնական գործընկերն է, դրանց իրականացման գործում մենք ամէն պահ զգացել ենք ԵՄի օգտակար աջակցութիւնը», շեշտեց Նիկոլ Փաշինեան:
Կողմերը պատրաստակամութիւն յայտնեցին առաւել եւս զարգացնելու Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն հետագայ համագործակցութիւնը, նաեւ՝ առեւտրական-տնտեսական կապերը:
Եւրոպական խորհուրդի նախագահը ընդգծեց կարեւորութիւնը Հայաստանի ընտրած բարեփոխումներու ուղիին եւ աւելցուց, որ Եւրոպական Միութիւնը պիտի շարունակէ աշխոյժ կերպով համագործակցիլ եւ աջակցիլ Հայաստանին՝ ժողովրդավարութեան, նաեւ դատական-իրաւական ոլորտին մէջ բարեփոխումները կեանքի կոչելու համար: Նաեւ կողմերը խօսեցան տեղի ունենալիք Արեւելեան գործընկերութեան յառաջիկայ վեհաժողովէն իրենց ակնկալութիւններուն շուրջ:
Վարչապետ Փաշինեան ընդգծեց, որ Հայաստան հետեւողականօրէն պիտի ընթանայ ժողովրդավարութեան զարգացման եւ զայն ամրապնդելու ուղղութեամբ՝ մարդու իրաւունքներու պաշտպանութիւնը եւ օրէնքի ամբողջական գերակայութիւնը ապահովելու նպատակով: