Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Անցուդարձ

Հայաստանի Մէջ Արտակարգ Դրութիւն

5 Ապրիլի Սահմանադրական Հանրաքուէն Պիտի Յետաձգուի

Հայաստանի կառավարութեան 16 Մարտի արտակարգ նիստին, զոր վարած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, ընդունուեցաւ օրակարգին վրայ ներառուած որոշման նախագիծը` «Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ արտակարգ դրութիւն յայտարարելու մասին»: Որոշման ընդունումը պայմանաւորուած է աշխարհին ու Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի տարածման դէպքերով եւ այդ վարակը Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան ղեկավարին կողմէ 13 Մարտին համաճարակ որակելու հանգամանքով:

 

Ըստ այդմ, կառավարութիւնը որոշեց Հայաստանի Հանրապետութեան ամբողջ տարածքին 16 Մարտ 2020-ի ժամը 18:30-էն սկսեալ մինչեւ 14 Ապրիլ 2020, ժամը 17:00-ը յայտարարել արտակարգ դրութիւն: Արտակարգ դրութեան իրաւական դրութիւնը ապահովող ուժերու եւ միջոցներու միասնական ղեկավարումը իրականացնելու նպատակով պիտի ստեղծուի պարէտատուն, որուն ղեկավարման համար պարէտ պիտի նշանակուի փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեան:
Կառավարութեան որոշումով, Հայաստանի Հանրապետութեան ամբողջ տարածքին կ՛արգիլուին հաւաքներն ու գործադուլերը, կը դադրեցուին պետական, համայնքային եւ ոչ պետական հանրակրթական, նախնական մասնագիտական, միջին մասնագիտական եւ բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններուն մէջ, արտադպրոցական դաստիարակութիւն իրականացնող կազմակերպութիւններուն, ինչպէս նաեւ Հայաստանի մէջ գործող միջազգային ուսումնական հաստատութիւններուն մէջ ուսումնական գործընթացը, բացի հեռավար ուսուցումէն:
Նիստի աւարտին Նիկոլ Փաշինեան տեղեկացուց, որ հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցած է Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ եւ քննարկած «Քորոնա» ժահրին պատճառով ստեղծուած վիճակը:
5 Ապրիլին նախատեսուած սահմանադրական փոփոխութիւններու հանրաքուէն պիտի յետաձգուի: Այս մասին յայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան` Ազգային ժողովի յատուկ նիստին` ի պատասխան «Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւոր Արուսեակ Ջուլհակեանի հարցումին:
Վարչապետը նշեց, որ արտակարգ դրութեան պայմաններուն մէջ կարելի չէ հանրաքուէ կատարել: Ան ըսաւ, որ արտակարգ դրութեան աւարտէն ոչ առաջ քան 50 օր եւ ոչ ուշ քան 60 օրուան ընթացքին պիտի կատարուի հանրաքուէ:
Այդ կը նշանակէ, որ հանրաքուէն տեղի պիտի ունենայ 24 Յունիսէն մինչեւ 4 Յուլիս երկարող ժամանակաշրջանին: