Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (85) Նոյեմբեր 2018

  • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԿԸ ԼՈՒԾԱՐՈՒ - ՆՈՐ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ՝ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 9-ԻՆ
  • «Ճոն Պոլթըն կամ ոեւէ մէկը չի կրնար խօսիլ իմ անունով». Նիկոլ Փաշինեան
  • «Պատերազմի դասերից էր ժողովուրդների ինքնորոշման իրաւունքի ձեւակերպումը Վիլսոնեան յայտնի 14 կէտերում»
  • «Մեր գործընկերները պէտք է ընկալեն Հայաստանի խոցելիութիւնը»
  • Արտակարգ ընտրութիւններու քարոզարշաւին պիտի յատկացուի 12 օր
  • Նիկոլ Փաշինեանի պաշտօնական այցը Լիբանան

Կիպրահայ

ՓԱՌԱՀԵՂ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ

yeranՈւրբաթ, 26 Հոկտեմբեր 2018-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Նիկոսիոյ «Փասիտի»ի սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակին նուիրուած շքեղ հանդիսութիւն մը, որ կը վայելէր հովանաւորութիւնը՝ Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, նախագահութիւնը՝ Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի, ներկայութիւնը՝ ՀՀ Յունաստանի եւ Կիպրոսի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ն. Վ. Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանի, ինչպէս նաեւ պետական-քաղաքական բարձրաստիճան հիւրերու, որոնց մէջ մասնաւորապէս՝ Եւրոերեսփոխան Տոքթ. Էլենի Թէոխարուսի: Այս առիթով, Մայր հայրենիքէն բանախօսելու հրաւիրուած էր յատկապէս ՀՀ Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմութեան Հիմնարկի տնօրէն Փրոֆ. Աշոտ Մելքոնեանը: Հանդիսութիւնը կազմակերպուած էր երեք աւանդական կուսակցութեանց տեղական մարմիններու կողմէ, միասնաբար:(մանրամասն)

Խմբագրական

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆՈՎ

yeranՀամաշխարհայնացման հզօր յորձանքին ու լափլիզումին դէմ յանդիման, ինքնագիտակից մարդ էակը, ազգեր ու երկիրներ, կը փորձեն հարցադրել տակաւ իրենց ապրելու իմաստին, իրենց կեանքի նպատակին մասին, թէ ո՞ւր կ'երթան այսպէս շուար ու մոլորուն, տակաւ կորսնցնելով իրենց ինքնութիւնը, իւրայատուկ բոյրն ու թոյրը, ամէն ինչ համահարթեցնող հոսանքին տակ...
Փոքր ազգերն են գերազանցօրէն որոնք կը տուժեն առաւելագոյնս, շահագործուելով գերհզօր ուժերէն, որպէս գործիք իրենց ուժային քաղաքականութեան կենսագործման: Այս բոլորին մէջ, ո՞ւր ենք մենք որպէս ազգ ու երկիր, որպէս Հայաստանի Հանրապետութիւն, Արցախի հետ միասին եւ որպէս Սփիւռք...
Ո՞ւր է մեր ճակատագիրը, ո՞ւր է մեր ռազմավարութիւնը, ո՞ւր է մեր ազգային ծրագիրը, մեր համահայկական ծրագիրը, որուն օղակներն են մեր երեք միաւորները՝ Հայաստան, Արցախ, Սփիւռք կամ սփիւռքներ...(մանրամասն)

Հարցազրոյց

«ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ» ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ ԱՄՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆԻ ՀԵՏ

yeranՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Պարոն Պոլթոն, մենք գիտենք, որ դուք հէնց նոր հանդիպեցիք Հայաստանի վարչապետի հետ: Ինչո՞վ կարող էք կիսուել մեզ հետ, ի՞նչ է քննարկուել, ինչպիսի՞ն է ձեր տպաւորութիւնը նոր կառավարութիւնից:
ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Քննարկեցինք հարցերի շատ լայն շրջանակ: Վարչապետին ասացի, որ սա ակնյայտօրէն շատ ոգեւորիչ ժամանակ է Հայաստանի համար՝ գարնանը տեղի ունեցած փոփոխութիւններից յետոյ եւ Դեկտեմբերին սպասուող ընտրութիւններից առաջ: Երբ նման յեղափոխական փոփոխութիւններ են տեղի ունենում, այն միշտ հնարաւորութիւններ է ընձեռում՝ լուծելու խմդիրներ, որոնք նախկինում գուցէ թւում էին դժուար լուծելի:
Բնականաբար, շատ խօսեցինք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին,
(մանրամասն)

Յօդուածներ

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԸ ԻԲՐԵՒ ՀԻՄՔ՝ ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ

yeranԹարգմանչաց Տօնին մեծութիւնը, որ սկիզբ առած է Մեսրոպ Մաշտոցի եւ իր աշակերտներուն կատարած հայ գիրերու գիւտով ու գրական-թարգմանչական անգերազանցելի իրագործումով, Ե. դարու առաջին կէսը յատկապէս, անուանեց Հայ Միտքի ու Գրականութեան ՈՍԿԵԴԱՐ: Արդարեւ, Թարգմանչաց խումբին գործունէութիւնը, յաջորդող դարերու ընթացքին վերածուեցաւ հոգե-մտաւոր համահայկական այնպիսի Շարժումի մը, որ հասաւ մինչեւ Շնորհալի եւ Լամբրոնացի, ու շարունակուեցաւ Մխիթարեան հայրերու կողմէ, հայագիտական տքնաջան երկերու աշխատասիրութեամբ , երեւոյթ մը՝ որուն յաջորդեց յետագային, վերջին երկհարիւրամեակին ծնունդ առած ու ծաղկած մեր արդի գրականութիւնը՝ իր արեւելահայ եւ արեւմտահայ զոյգ ճիւղերով:(մանրամասն)

ՀԱՅԵՐԸ ԵՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՂ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ. ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ, ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

yeranՊաղ պատերազմի ժամանակաշրջանին հայոց վերաբերեալ քաղաքական եւ այլ զարգացումները ցարդ լայն տեղ չեն գտած պատմութեան գիրքերու մէջ: Արդի հայ պատմագիտութեան անդրադարձը ծանրացած է Պաղ պատերազմի նախորդող շրջանին, յատկապէս` Ա. Համաշխարհային պատերազմի, Մեծ եղեռնի ու յաջորդ տարիներուն վրայ: Այսուամենայնիւ, 1945-1991 ժամանակաշրջանը շարք մը կարեւոր զարգացումներ արձանագրուած են Խորհրդային Հայաստանի ու սփիւռքի մէջ:(մանրամասն)

ԱՌԱՋԻՆ ԵՒ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ ԱՐԱ ԿԻՒԼԵՐԻ ՀԵՏ

yeranԵ՞րբ էր որ առաջին անգամ հանդիպեցայ Արա Կիւլերին կամ ճանչցայ զինք, յստակ կերպով չեմ յիշեր, բայց ինծի համար որպէս առաջին հանդիպում՝ քանդակուած է պատկեր մը, որուն մէջ ես ու ան, երկուքս ալ տակաւին պատանի, հետիոտն ման կու գանք Սուատիյէէն դէպի Պոսթանճը գացող ճամբուն վրայ։ Մեր երկուքին ալ ձեռքին մէջ կայ մէկ-մէկ լուսանկարչական գործիք։ Երկուքս ալ լուսանկարի սիրահար ենք ու տեսարաններ կը քաշենք։ Այդ շրջանին կարծես կ՛աշակերտէինք Նաճի անուն նշանաւոր լուսանկարիչի մը, որ նմանապէս կը բնակէր Սուատիյէի կողմերը։(մանրամասն)

ԼԵՂԻ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

yeranՇատ տարիներ առաջ, Միջին Արեւելքէն նոր տեղափոխուած ու այս երկիրը հաստատուելով, երեք եղբայրներով, հազիւ տուն-տեղ եղած էինք, յանկարծ ակամայ, պայմաններու բերումով, իրարմէ կը բաժնուէինք: Ամէն մէկս ԱՄՆ-ու տարբեր մէկ նահանգի մէջ կը սկսէինք շարունակել մեր կեանքը:(մանրամասն)

ԱՆՑԵԱԼԷՆ ԽԶՈՒԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

yeranԱյսպիսով, ուրեմն, անցնող օրերուն, իր վերջին արարով վար իջաւ Հայաստանի Ազգային ժողովի թատերաբեմին վարագոյրը:(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝

yeran

 

 

 

ԲԱՌԵՐ ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՆ
Ձեզմով արբեցայ՝ բառե՛ր հայկազնեան
Զերթ բաժակ գինի դրած սեղանիս
Որմէ ո՛ւմպ առ ո՛ւմպ ես ճաշակեցի
Զգացի համը երկնին հայրենեաց...(մանրամասն)

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄՑԻ ՏՂԱՆ՝ ՎԱՀՐԱՄ ՄԱՎԵԱՆ

yeranԱփսո՜ս, բախտը չեմ ունեցած անձամբ ճանչնալու այս սքանչելի գրողն ու համակրելի մարդը։ 1983-ի յունուարեան ցուրտ օր մը, երբ ան սրտի մահաբեր տագնապի մը զոհ կ՚երթար Լիզպոնի մէջ, ես տասնվեց տարեկան դպրոցական պատանի մըն էի տակաւին։ Ու խոստովանիմ, որ այս գրողին անունը հազիւ թէ լսեր էի հպանցիկ կերպով, առանց որոշ գաղափար մը ունենալու անոր գրական բերքին ու մարդկային յատկանիշերուն մասին։ (մանրամասն)

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹԸ (1878-1943) ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

yeran1878-ին Պոլսոյ Իսկուտար թաղին մէջ լոյս աշխարհ կու գար մանուկ մը, որուն պիտի վիճակուէր դառնալ ոչ միայն հայ, այլեւ միջազգային չափանիշով աչքի զարնող երեւոյթ մը։ Այդ մանուկը հետագային պիտի դասէին դարուս հինգ նշանաւոր կիներէն մէկը։ Ան Զապէլ Յովհաննէսեանն էր, որ ամուսնանալէ ետք նկարիչ Տիգրան Եսայեանի հետ, պիտի կոչուէր Զապէլ Եսայեան։(մանրամասն)

Էզպեքիէյի պարտէզները

yeranՀին օփերայի շէնքին ետեւ գտնուող Էզպէքիէյի խոշոր պարտէզին մէջ, սրճարանին յոյն սպասաւորը մեր սեղանին վրայ գաւաթներ շարեց, եւ կլոր ափսէին մէջ բերած Սթելլա գարեջուրը, սառած շիշէն գաւաթներուն մէջ պարպեց : Գիշեր էր, պարտէզը հանդարտ էր, եւ սրճարանին նոր բացուած լոյսերը, բացօթեային շարուած սեղաններուն շուրջերը մեղմ լուսաւորած էին, եւ գարնան եղանակի հովն ալ, մեր ետեւէն թեթեւ կը փչէր:(մանրամասն)

Մշտնջենական յանցապարտը

yeranԵրկրի վրայ գոյութիւն ունին ցեղախումբեր, որոնց անդամները իրենց ծննդեան թիւին մասին գաղափար իսկ չունին. կը ծնին, կ՚ապրին եւ կը մեռնին։ Այդ մարդիկը իրենց ծննդեան տարեդարձին օրը մեզի պէս չեն ընկճուիր՝ գիտակցելով, որ ահաւասիկ, տարի մը եւս կ՚անհետանայ զիրենք անէացման առաջնորդող ժամանակահատուածէն, զոր կեանք կը կոչենք։ Ազատ այդ ցեղախումբերու երանելի անդամներէն մէկը չէր, ուստի՝ նախընթաց քանի մը տարիներուն, իր ծննդեան տարեդարձի օրուան մերձեցումը իրեն հետ բերած էր Ազատի հոգին աքցանող անդոհանքներու խառնիխուռն եւ իրերամերժ վերիվայրումներ։ Գործերը կարգի դնելու տաղտկայարոյց մտորումներ սկսած էին մեղուներու՝ երեւութապէս անկարգ ու անկանոն վզզոցով յաճախակիօրէն իրարու բախիլ իր ուղեղին մէջ։ (մանրամասն)

Տեսակէտ

ԳՈՐԾՆԱՊԷՍ ՄԻԱԿ ՃԻՇԴ ԶՕՐԱՇԱՐԺԸ՝ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԱՅՍՕՐ…

yeranՈւշադրութիւն, ուշադրութիւն՝ Արեւմտահայաստանը կ՚ապրի այսօր, իրաւականօրէն՝ գործնապէս՝ ճիշդ զօրաշարժի մը շնորհիւ, պետական մտածողութեան արդիւնք՝ իրատես տեսլականի մը հիման վրայ։ Տարագիր Արեւմտահայութիւնը այսօր կը բաժնուի երկու մեծ խումբերու։ Մէկը՝ մոռցած է կամ՝ մոռացութեան տուած… Արեւմտահայաստանը, դարձած է՝ ՏԱՐԱԲՆԱԿ արեւմտահայ աշխարհացրիւ բեկորներ, ՀԱՅՄԱԹԼՈՍՆԵՐ… «Ուր Հաց՝ Հոն Կաց»ի նշանաբանով, անհատական բարօրութեան մղումով, անգիտանալով՝ հաւաքականը…։ Միւսը՝ կը գիտակցի իր ՏԱՐԱԳԻՐի իրաւավիճակը, մոռցած չէ Արեւմտահայաստանը, կառչած է իր Հայ ինքնութեան պահպանումին։ Սակայն, այս խումբը՝ իր կարգին, կը բաժնուի երկու իրարմէ տարբեր ենթախումբերու։ Մէկը՝ նախաձեռնող իրաւատէրներու, իսկ միւսը՝ աղաչող պահանջատէրներու…։(մանրամասն)

Թրամփի Ազգային Ապահովութեան Հարցերով Խորհրդականը Կը Փորձէ Հայաստանը Հեռացնել Ռուսիայէն Եւ Իրանէն

yeranՆախագահ Թրամփի` Ազգային ապահովութեան հարցերով խորհրդական Ճոն Պոլթըն Հոկտեմբերին այցելեց Ռուսիա, Ատրպէյճան, Հայաստան եւ Վրաստան՝ փոխանցելով Սպիտակ տան դիրքորոշումը տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերու վերաբերեալ: Պոլթըն ծանօթ է իբրեւ արտաքին կոշտ քաղաքականութեան կողմնակից եւ յաճախ կը բնութագրուի իբրեւ ռազմատենչ՝ իր ծայրայեղական դիրքորոշումներուն պատճառով...(մանրամասն)

Հայաստանցիներո՞ւ Վերադարձով, Թէ՞ Սփիւռքահայերու

yeranՆերգաղթ-արտագաղթ: Արտագաղթ-ներգաղթ: Ներգաղթը, քանի մը հանգրուաններով տեղի ունեցած է, որուն վերջինը (բայց ոչ վերջնագոյնը) 1947 թուականներուն, երբ շուրջ 200-250 հազար հայեր, բնակութիւն հաստատեցին Խորհրդային Հայաստանի մէջ, ժամանելով յատկապէս Միջին Արեւելքէն (Սուրիա, Լիբանան, Իրաք, Յորդանան, Եգիպտոս, ապա՝ Կիպրոս եւ Յունաստան), իսկ արտագաղթը՝ միշտ, յատկապէս անցնող երկտասնամեակին:(մանրամասն)

ԻՆՉՊԷՍ Կ'ԸԼԼԱՅ ՔՆՆԱԴԱՏԵԼՈՒ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆԸ

yeranՔննադատութիւնը թերեւս անհաճոյ է, բայց անհրաժեշտ: Անիկա կը նմանի մարդու մարմնական ցաւին. անիկա ուշադրութիւն կը հրաւիրէ անոր վրայ երբ անիկա անբնական է:(մանրամասն)

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԱՐԺԷՔ Է, ԼՍՈՂ ԿԱ՞Յ – ՆԱՄԱԿ ԵՐԿՐԷՆ

yeranՄենք ծայրայեղութիւններ սիրող ժողովուրդ ենք։ Դիւանագիտական խաղերն ու քաղաքական ինթրիկները խորթ են մեզի համար։ Մեր մօտ ամէն ինչ յստակ սահմանագծուած է։ Սահմանին կամ այս կողմն ենք, կամ՝ այն կողմ։ Կա՛մ դէմ ենք, կամ կողմ։ Կա՛մ սեւ ենք, կամ ճերմակ։ Կա՛մ թշնամի ենք, կամ հարազատ։ Կա՛մ սիրող ենք, կամ ատող։ Կա՛մ ստրուկ ենք, կամ ճորտատէր։(մանրամասն)

Անցուդարձ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԿԸ ԼՈՒԾԱՐՈՒ - ՆՈՐ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ՝ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 9-ԻՆ

yeranԵՐԵՒԱՆ.- 1 Նոյեմբերին, Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ գումարուած յատուկ նիստին քննարկուեցաւ Հայաստանի վարչապետի ընտրութեան հարցը: Միակ թեկնածուն վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանն էր:(մանրամասն)

«Ճոն Պոլթըն կամ ոեւէ մէկը չի կրնար խօսիլ իմ անունով». Նիկոլ Փաշինեան

yeranԵՐԵՒԱն.- Շաբաթ, 27 Հոկտեմբերին, լրագրողները վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանին ուղղեցին հետեւեալ հարցումը. «Յայտարարած էք, որ 1 Մարտի գործը ամբողջութեամբ բացայայտուած է. այդ պարագային, որո՞նք են մարդոց վրայ կրակողները»: Փաշինեան պատասխանեց. «Չեմ կրնար ըսել, հապա՞ անմեղութեան կանխավարկածը: Դուք բոլորդ այդ անմեղութեան կանխավարկածի ջերմեռանդ պաշտպաններն էք»:(մանրամասն)

«Պատերազմի դասերից էր ժողովուրդների ինքնորոշման իրաւունքի ձեւակերպումը Վիլսոնեան յայտնի 14 կէտերում»

yeranԱշխատանքային այցով Փարիզում գտնուող Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանն 11 Նոյեմբերին մասնակցել է «Փարիզի խաղաղութեան համաժողովի» աշխատանքներին: Ֆորումն անցկացւում է Առաջին աշխարհամարտում կնքուած զինադադարի 100-ամեակին նուիրուած միջոցառումների շրջանակում:(մանրամասն)

«Մեր գործընկերները պէտք է ընկալեն Հայաստանի խոցելիութիւնը». ԱԳ փոխնախարար Նազարեանը՝ Իրանի դէմ պատժամիջոցներու մասին

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Երկիր».- Իրանի նկատմամբ սահմանուած միջազգային պատժամիջոցների հարցը զգայուն թեմա է Հայաստանի համար: Այս մասին ՀՀ ԱԺում 2019 թուականի բիւջէի նախագծի քննարկման ժամանակ ասաց ՀՀ ԱԳ փոխնախարարի պաշտօնակատար Կարէն Նազարեանը՝ ի պատասխան «Ծառուկեան» խմբակցութեան պատգամաւոր Նայիրա Զոհրաբեանի խնդրանքին՝ անդրադառնալ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգութեան հարցերով խորհրդական Ջան Բոլթոնի յայտարարութեանը՝ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերաբերեալ:(մանրամասն)

Արտակարգ ընտրութիւններու քարոզարշաւին պիտի յատկացուի 12 օր

yeranԴեկտեմբեր 9-ին նշանակուած խորհրդարանական արտակարգ ընտրութիւններու քարոզարշաւը պիտի տեւէ կարճ ժամանակ՝ 12 օր, Նոյեմբեր 26-էն Դեկտեմբեր 7: Նշենք, որ անցեալ տարի տեղի ունեցած սովորական ընտրութիւններու քարոզարշաւին համար տրամադրուած էր 27 օր:(մանրամասն)

Նիկոլ Փաշինեանի պաշտօնական այցը Լիբանան

yeranՎարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը Հոկտեմբեր 20-ին, երկօրեայ աշխատանքային այցով Լիբանան գացած է:(մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranԱպրիլ կեանքը մարմնին բոլոր բջիջներով, մէն մի զգայարանքով, բանալ հոգիին պատուհանները՝ տիեզերքէն եկող արձագանգներուն, բնութեան կանչին, բաց պահել միտքը՝ կեանքի խորհուրդին առջեւ, որ կայ դաշտերու մէջ վերընձիւղող ամէնէն խոնարհ խոտին, թռչուններու դայլայլին... մինչեւ նորածին մանկան մը ճիչին մէջ...Ընդարձակիլ, անհունանալ....չկղզիանալ, չսահմանափակուիլ....Ամէն լուսաբացին, նոր շունչ ու կենդանութիւն տալ մարմնի, մտքի եւ հոգիի կեանքին, որ կայ մեզմէ իւրաքանչիւրին մէջ....Սա չէ՞ ապրելու խորհուրդը....
................
Ամէն օր նոր մարտահրաւէր է ընթանալու կեանքի բարդ ոլորաններուն վրայ, գտնելու աւելի ճշմարիտ ճշմարտութիւն, աւելի գեղեցիկ գեղեցկութիւն, աւելի ազնիւ ազնուութիւն, աւելի բարի բարութիւն....եւ այսպէս, կատարելագործելու մեր ընթացքը եւ կատարելագործուելու...ոգիի խոյանքով վսեմ, որ չունի աւարտ, քանզի երբե՛ք պիտի չհասնինք այն բացարձակին, որուն կը ձգտինք....եւ այդ խոյանքին մէջ է թերեւս կեանքի բուն իմաստն ու արժէքը....
................
Ժամանակը մեծ դպրոց է....ան է որ կ'ուսուցանէ, թէ ի՞նչն է ամէնէն էականը կեանքի մէջ, թէ ի՞նչ արժէքներ մնայուն ու յաւերժական են, ի՞նչը՝ անցողիկ....Ժամանակն է որ մեզի կը սորվեցնէ ա՛յն ինչ որ չանցնիր ժամանակին հետ եւ կը մնայ դրոշմուած հոգիին խորը, որպէս ապրումի եւ վերապրումի մշտական ներշնչարան....Ժամանակն է որ ցոյց կու տայ ա՛յն բոլոր սուտ ու փուճ բաները, որոնք մեզ կը հրապուրեն անչափ, կը խլեն մեր ոյժն ու ժամանակը ու կ'անցնին անհետ ժամանակին հետ...Ժամանակն է որ մեզ կը յուշէ այն դէմքերն ու դէպքերը, որոնց կարեւորութիւնը միայն տեսանք երբ արդէն ուշ էր.....Անողոք ժամանակը սակայն ետդարձ չունի....եւ կարելի չէ ետ դարձնել անոր սլաքը....կարելի է սակայն կեանքին մնացեալ ժամանակը ապրիլ ժամանակին տուած դասերէն խրատուելով....
................
Խորունկ զգացումները չեն բարձրաձայնուիր....
Հրապարակներու վրայ՝ աճուրդի չեն հանուիր...
Կ'ապրին միայն հոգիին խորքը որպէս հոգիի գանձ անկշռելի....
Եթէ բարձրաձայնուին անոնք, կը կորսնցնեն իրենց բուն արժէքը...
Լռութիւնն է անոնց պահապանը...
................

(մանրամասն)

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

yeran

 

 

 

Սիրտը անչափ քմահաճ է
Ան իր ուզածն լոկ կը սիրէ
Հազար ճիգ ու ջանք ալ թափես
Յամառօրէն իրը կ'ընտրէ...
(մանրամասն)

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ՝

ԵՐՈՒԱՆԴ Հ. ՔԱՍՈՒՆԻԻ «ԱՅԱՇԻ ԲԱՆՏԸ» ՏՈՔԹ. ԱՒԵՏԻՍ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ Եւ ՄԱՀԱՊԱՐՏ ԱՔՍՈՐԵԱԼՆԵՐԸ Հատորը, Պէյրութ, 2018

Այլազան

Բարձր արհեստագիտութիւններ. Երեւան մաս կը կազմէ զարգացման կարելիութիւններ ընձեռող քաղաքներու աշխարհի լաւագոյն տասնեակին

yeranԲրիտանական Enterprise Times առցանց թերթը հրապարակած է բարձր արհեստագիտութիւններու զարգացման համար նպաստաւոր պայմաններ ընձեռող քաղաքներու լաւագոյն տասնեակը։ Երեւան յայտնուած է ցանկի 4-րդ դիրքին վրայ։ Առաջին տեղը կը գրաւէ Սան Ֆրանսիսքօն, որու «Սիլիքոնեան հովիտ»-ին մէջ հաստատուած են 39 ընկերութեան, ինչպէս նաեւ հազարաւոր սթարթափ-երու գրասենեակներ:(մանրամասն)

Մահ՝ առասպելական ծանրաբարձ Եուրի Վարդանեանի

yeranՄիացեալ Նահանգներու մէջ 62 տարեկանին մահացած է Ողիմպիական խաղերու, աշխարհի ու Եւրոպայի ախոյեան, ծանրաբարձ Եուրի Վարդանեանը: Եուրի Վարդանեան 7 անգամ դարձած է աշխարհի, 5 անգամ Եւրոպայի, 4 անգամ Խորհրդային Միութեան ու նաեւ 1980 թուականին՝ Ողիմպիական ախոյեան: Այդ մրցաշարքերուն ան հաստատած է 43 համաշխարհային մրցանիշ, նուաճած է 111 ոսկէ մետալ։(մանրամասն)

Դուդուկի, «Տըլէ եաման»-ի եւ Կոմիտասի հնչիւններով վերջին հրաժեշտը տրուած է Արա Կիւլէրին

yeranՀոկտեմբեր 20-ին Պոլսոյ մէջ վերջին հրաժեշտը տրուած է պոլսահայ աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Արա Կիւլէրին, որ կեանքէն հեռացաւ Հոկտեմբեր 17-ին՝ 90 տարեկանին: Անուանի արուեստագէտին յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի ունեցած է Պէյօղլուի Սուրբ Երրորդութիւն հայկական եկեղեցւոյ մէջ:(մանրամասն)

ՄԱՆԿԱԳԻՐՆԵՐ

ՀԱՅՐԵՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

yeranՀայաստան այցելողները յաճախ կը գտնուին հետաքրքրական ու հաճելի նորութիւններու դէմ յանդիման։ Սփիւռքահայերը որքան ալ զմայլին հայրենի երկրի գեղեցկութիւններուն‚ համադամ խորովածներուն եւ Միջնադարու ու սովետական շրջանի մշակութային կոթողներու իւրայատկութեան վրայ‚ կը վերադառնան իրենց բնակավայրերը Երեւանի մէջ լոյս տեսնող օրաթերթերէն կամ շաբաթաթերթերէն առանց գէթ մէկ օրինակ տեսած ըլլալու։(մանրամասն)

Նախագահ Արմէն Սարգսեան ստորագրեց համաներումի օրէնքը

yeranՀայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Շաբաթ, 3 Նոյեմբերին ստորագրեց Ազգային ժողովին կողմէ ընդունուած կարգ մը օրէնքներ:(մանրամասն)

Պատմաբան Արմէն Մութաֆեան ներկայացուց իր հեղինակած «La saga des Arméniensde l'Ararat aux Carpates» հատորը

yeranՀամազգայինի Փարիզի մասնաճիւղի հրաւէրով Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 5-ին Փարիզի Հայ մշակոյթի տան «Տէմիրեան» սրահին մէջ կոկիկ բազմութեան մը ներկայութեան պատմաբան Արմէն Մութաֆեան ներկայացուց Մայիս 2018-ին իր հեղինակութեամբ լոյս տեսած «La saga des Arméniens de l'Ararat aux Carpates»...(մանրամասն)