Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (63) Նոյեմբեր 2016

  • «Դուք մեծ ուժ էք, ձեր գործունէութեամբ մեզի վստահութիւն եւ եռանդ կու տաք»
  • Վլատիմիր Փութին ստորագրած է Հայաստանի հետ Միացեալ Զօրախումբի մասին համաձայնագիրը
  • Օսմանեան ոգին կը թեւածէ Սելանիկէն՝ Ղրիմ, Սեւ ծովէն՝ Հիւսիսային Ափրիկէ
  • «Հայոց Պետականութիւնը Միասնութեան Առանցք» Լրագրողներու 8-րդ Համաժողովի Յայտարարութիւնը
  • Սփիւռքի լրատուամիջոցներին Հայաստանի ներսը չի հետաքրքրում
  • Արամ Ա. Կաթ. Անթիլիասի Հայ գիրքի 37-րդ ցուցահանդէսը ձօնեց Աստուածաշունչի տպագրութեան 350-ամեակին

Կիպրահայ

ԱԼԼԱ ԼԵՒՈՆԵԱՆԻ ՀՈԳԵՊԱՐԱՐ ՀԱՄԵՐԳԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ

yeranՀայ երգը ամէնէն հարազատ ցոլքն է հայ հոգիին, անոր ցաւերուն ու յոյզերուն, տագնապներուն ու տուայտանքներուն, իղձերուն ու երազներուն....Անոր մէջ կը բաբախեն մեր ժողովուրդի սրտի զարկն ու արեան ձայնը, հոգիի հեւքը, հառաչը, խինդն ու ծիծաղը, սէրն ու կարօտը.... «Արեւ, արեւ, հազար բարեւ» խօսքի, երգի վառ հնչիւններով Ալլա Լեւոնեան՝ հայրենի սիրուած երգչուհին, ամբողջ երեք ժամ կախարդական հմայքի տակ պահեց իր ունկնդիրները՝ Ուրբաթ, 28 Հոկտեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 7:30- 10:30, Նիկոսիոյ Սթրովոլիսի քաղաքապետարանի ընդարձակ դահլիճին մէջ: Համերգը կազմակերպուած էր Կիպրոսի Հ.Ե.Մ. եւ Համազգային Միութեան կողմէ եւ կը վայելէր հովանաւորութիւնը Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի: Նշենք որ Ալլա Լեւոնեան սիրուած ու բարձր գնահատուած է մեր ժողովուրդին կողմէ՝ Մայր հայրենիքի մէջ, թէ Սփիւռքի տարածքին:(մանրամասն)

Խմբագրական

ԱԶԳԸ ԻՐ ՄՇԱԿՈՅԹՈՎ Է ԱԶԳ

yeranՄշակոյթը հայ հոգիին ամէնէն վաւերական հարստութիւնն է, անոր ամէնէն հարազատ ցոլքը, հայելին: Անով կը սկսի ու կը վերջանայ ազգը: Անով կ'ապրի ու կը շնչէ ազգը: Մշակոյթին եւ ազգին միջեւ կապը ամէնէն բնականն է, անմիջականը, ամէնէն սերտը, ինչպէս է կապը ծնողին եւ զաւակին միջեւ...: Եւ այնպէս ինչպէս ժողովուրդն է որ իր ստեղծագործական երկունքով ծնունդ կու տայ անոր՝ իր բոլոր արտայայտչաձեւերուն մէջ, նոյնպէս ալ վերջինս՝ մշակոյթն է որ կը դառնայ մանանա հաց հանապազօրեայ, հոգեմտաւոր սնունդ, որ կը բաշխուի ժողովուրդի մը զաւակներուն անխտիր...

Մշակոյթ ըսելով կը հասկնանք առաջնահերթաբար լեզուն, որ հիմնական առանցքն է «ազգ» հասկացութեան...., քանզի սեփական մայրենի լեզուով է որ ազգը առաջնահերթաբար կը ճանչնայ ինքզինք, կ'արտայայտէ ինքզինք գերազանցօրէն: Լեզուն կը խտացնէ ազգին հոգեկերտուածքը, հոգեբանութիւնը, աշխարհընկալումը, նկարագիրը...(մանրամասն)

Հարցազրոյց

Մեղրին յանձնելու գաղտնի բանակցութիւններին մասնակցել է Ռոբերտ Քոչարեանը, Թուրքիան էլ առաջարկել է Մասիսը և Անին

yeranՀոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչութեան հետ կապուած, սակայն քրէական գործի քննութեան ընթացքում այդպէս էլ չուսումնասիրուած մի վարկածի վերաբերեալ է մեր հարցազրոյցը «Ղարաբաղ» կոմիտէի անդամ, 1991-1993 թուականներին ՀՀ նախագահի ազգային անվտանգութեան գծով խորհրդական Աշոտ Մանուչարեանի հետ:(մանրամասն)

Համշէնի միակ քրիստոնեայ գերդաստանը` այդպէս էլ չկոտրուած Մնակեանները

yeranԹէեւ համշէնցի հայերի թեման իսլամացուած հայերի կոնտեքստում կարելի է համարել ամենաուսումնասիրուածը, այնուամենայնիւ , մեր հասարակութեան բաւականին մեծ զանգուածի շրջանակներում Համշէնի ու համշէնցիների վերաբերեալ կարծրատիպերի մի ամբողջ ծանր ու մեծ պարկ դեռ մնում է չբացուած:(մանրամասն)

Յօդուածներ

ՅՈՎՍԷՓ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ

ԲԵՂՄՆԱՒՈՐ ԳՐՈՂԸ, ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉԸ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՉԸ

yeranՇատեր ծանօթ են Յովսէփ Նալպանտեանին, բայց շատ յաճախ, քիչեր գիտեն իր կատարած ծաւալուն եւ բեղմնաւոր աշխատանքներուն մասին, մանաւանդ հայ գիրքի հրատարակման եւ տարածման լուրջ խնդիրները իրագործելու մէջ: Յ. Նալպանտեան վերջին 12 տարուայ ընթացքին Հայաստան այցելած է 11 անգամ, իսկ Արցախ 3 անգամ: Մենք անձամբ ներկայ եղանք անոր բազմաշերտ գործունէութեան տարբեր դրուագներուն:(մանրամասն)

Մելգոնեանի ուսուցչական տարիներուս - Սալամիսի Մեր Պտոյտը

yeran1973-ին, Մելգոնեանի ուսուցչական տարիներուս, Հայոց Պատմութեան կողքին էի նաեւ "World History"ի ուսուցիչ։ Հին Յունաստանի պատմութեան մէկ պահուն, 9-րդ դասարանին հետ որոշեցինք Կիպրոսի հիւսիւսային կողմը գտնուող Սալամիսի աւերակները այցելել (տակաւին թրքական գրաւումը տեղի չէր ունեցած)։ Սալամիսը հին յունական նշանաւոր քաղաք մըն էր, հարուստ յունական արուեստի ճարտարապետական կոթողներով, ամֆիթատրոնով, փլած մեհեաններով եւ «գլխատուած» արձաններով։ (մանրամասն)

Նահատակ-բանաստեղծ Ռուբէն Սեւակի աղջկան՝ Շամիրամ Սեւակի յիշատակին

yeranՀայ գրականութեան հսկաներու՝ Դանիէլ Վարուժաններու, Սիամանթօներու, Ռուբէն Զարդարեաններու կողքին՝ իր առանձնաշնորհեալ տեղը գրաւած մտքի մշակի, խիզախ եւ անվեհեր կեցուածքով, պողպատեայ նկարագիրով կազմուած, համամարդկային տարածքի վրայ ունեցած ազգային եզակի ջիղով շաղախուած եւ գաղափարապաշտութեան վեհ համոզումներով տոգորուած, ամենասեւ օրերուն իր ժողովուրդի ցաւերու եւ յոյսերու արտայայտիչը դարձած, ինքնակամ եւ գիտակցուած նահատակութիւնը ընտրած հերոսի, լիակատար արժանիքներով օժտուած բանաստեղծ-գրագէտ, բժիշկ Ռուբէն Սեւակի աղջկան՝ Շամիրամ Սեւակի մահը խոր ցաւ յառաջացուց մեր բոլորին սրտերուն մէջ։(մանրամասն)

ԱՂՕԹՔԸ

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

yeranԱղօթքը մեր կեանքի անբաժան մէկ ազդակը դարձած է դարերէ ի վեր, եւ ոչ միայն որպէս հաւատքի դրսեւորում, այլեւ ազգային աւանդոյթ: Հինէն ի վեր մեր դպրոցներուն մէջ օրը կը սկսէր աղօթքով: Կը յիշեմ յիսնականներուն, ամէն առաւօտ, նախակրթարանի աւարտական դասարանի աղջիկները կը հաւաքուէին «լիւանին» (Բեմահարթակ, դպրոցի վերածուած Արաբական տան բակին ճակատը) մէջ եւ «Առաւօտ լուսոյ» կ՛երգէին, իսկ մենք, մեր դասարաններուն մէջ յոտնկայս, մեր երկու ափերը իրարու միացուցած, գլխիկոր կը հետեւէինք աղօթքին, որուն աւարտին կը խաչակնքէինք մեր դէմքերն, ու դասապահերը կը սկսէին: Կ"աղօթէինք նաեւ վերջին դասապահու աւարտէն ետք, արձակուելէ առաջ:(մանրամասն)

Թրքացած, իսլամացած, արաբացած եւ ընդհանրապէս օտարացած հայերու հարցը

yeranԳերխնդիր՝ որուն լուծման համար այսօ՛ր պէտք է կազմակերպուիլ, քանի որ ժամանակը որ կ'անցնի կը բարդացնէ կարելիութիւններու իրականացումը: Օդաչուները կ'ըսեն՝ «անվերադարձի կէտը», point of no-return: Միամիտ չըլլանք. մեծ է թիւը անոնց որոնք մնացած են անվերադարձի կէտի ետին:(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ՝

yeran

 

 

 

Արարման պահին
Յոյզս լոյս դարձաւ
Լոյսս բառ դարձաւ
Բառս տող դարձաւ
Երկնէն շող մաղեց
Աղօթք մը դարձաւ
Տողս թռիչք առաւ
Անհունը պեղեց
Անհունէն անդին
Աստուածն որոնեց...Ե.Գ.(մանրամասն)

Ներգաղթ դէպի լեզուն

yeranՆորութիւն չէ, որ լեզու եւ ազգ հասկացութիւնները անքակտելիօրէն շաղկապուած են միմեանց, պայմանաւորուած միմեանցով, ներհիւսուած միմեանց մէջ, նոյնանիշ լինելու աստիճան սերտ։ Իսկ բառարմատների ակունքներում, իսկապէս, լեզու բառն իր նախնական վիճակում նշանակել է ազգ։ Օրինակ՝ ռուսերէնի ներկայ փուլի լեզու բառը, որ է язык (հնչում է եազիկ [yazik]՝ ի-ն աւելի մօտ ը-ին), հին սլաւոներէնում նշանակել է ազգ, ժողովուրդ։ Սա պատահական երեւոյթ չէ։ Թերեւս զարմանալի զուգադիպութիւն թուայ, որ այդ բառի հնչումը շատ մօտ է հէնց մեր «ազգ» բառին... Ազգի ինքնագիտակցութեան մէջ առաջին ու ամենակայուն արժէքը լեզուն է։ Ուրեմն, ազգը ծագում-կազմաւորւում եւ գոյութիւն է ունենում շնորհիւ լեզուի... Լեզուն ծնողն է ազգի... Եւ ծնունդից ի վեր ցանկացած ազգի ամենաապահով ապաստանը նրա լեզուն է, նրա մտածողութեան միակ անկողոպտելի կրիչը... Նա է ազգի ճշմարիտ հայրենիքը, որտեղից ոչ ոք չի կարող կազմակերպել տեղահանութիւն, եթէ նրա բնակիչներն իրենք այն չլքեն... ...Ինչպէ՞ս իւրաքանչիւր հայի ներսում չառաջանայ ըմբոստութիւն՝ ընդդէմ ԻՒՆԵՍԿՕ-ի արձանագրութեան, թէ արեւմտահայերէնը հաստատապէս վտանգուած՝ մեռնող լեզու է... Այսպիսի ախտորոշումն ու վճիռն արդէն սպանիչ են...(մանրամասն)

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ SAINT RAPHAEL-ՈՒՄ «ՊՃԵՂ ՄԸ ԱՆՈՒՇ ՍԻՐՏ»-ԻՆ ՀԵՏ

yeranՄեր ծերանոցը կը նմանի zoo-ի, քան թէ Lourdes-ի (*), ինչպէս դուն կը կարծես: Անցորդ հայերու թիւը կարեւոր է, մասնաւորաբար ամառային tourisme-ի եղանակին, բայց ես կը մերժեմ այդ zoo-ին տարաշխարհիկ կենդանին ըլլալ:(մանրամասն)

ԼՈՒՍԱՒՈՐ ԳԻՐՔ ՄԸ ԼՈՍԱՏՈՒԻ ՄԱՍԻՆ Յովհաննէս Պապիկեանի «Ոգու հերկը» գիրքը

yeran«Ոգու հերկը», հոս սերմնացանը երջանկայիշատակ ՎԱԶԳԷՆ Ա. Վեհափառն է, իսկ անոր հունձքը ընթերցողին ներկայացնողը՝ Յովհաննէս Պապիկեանը: Մեծ սերմնացանը՝ Վեհափառը, շուրջ քառասուն տարի հերկեց ու ցանեց ու, որպես պայծառ Հովուապետ, ոչ միայն պայծառացուց Սուրբ Էջմիածինը, այլ ըրաւ անկարելին՝ պայծառացնելու համար այսօրուան փոքրածաւալ Հայաստանը, յանուն նաեւ ապագայ Հայաստանի, որուն ծաւալը շատերը գիտեն: Տեսնենք, թէ հեղինակը ինչպէ՞ս ներկայացուցած է մեծ լուսատուն:
Առաջին էջ, առաջին խօսք.
-,,Նա երկնային մանանա էր, եկաւ յագեցրեց սոված հոգիներ ու մնաց... Լոյս նրա երկնային ճանապարհներին... Վեհափառը Ղարաբաղեան շարժման առաջին իսկ օրուանից հաւատ ընծայեց Արցախի ազատագրական պայքարին ու նրա յաղթանակին՛՛: Երկու տողին մէջ ըսուած է ամէն ինչ այս միտքին յաւելելով. ,,...Այս գիրքը մեր խնկարկումն է սիրելի Վեհափառի պայծառ յիշատակին՛՛:(մանրամասն)

Տեսակէտ

Հայ լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովին առթիւ

yeranՀայ լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովի լրատւութեան հետեւող ընթերցողներու ուշադրութենէն վստահաբար չվրիպեցան ՀՀ իշխանութեանց եւ անոնց քարոզչութիւնը կատարող լրատու միջոցներուն կողմէ մամլոյ նուիրեալներուն շնորհուած գնահատականի ու մեծարանքի վերամբարձ զեղումները։ Նոյնիսկ նախագահ Սերժ Սարգըսեան անձամբ միացաւ գովազդային քարոզչութեան իշխանական համերգին, երբ Հոկտեմբեր 24-ին ընդունելով համաժողովի մասնակիցները՝ ի միջի այլոց այսօրինակ լորձնաշուրթն գնահատականներ եւ «յանձնարարականներ» բաշխեց մամլոյ յառաջապահներուն.(մանրամասն)

Հայաստան Եւ Սփիւռք Նոր Մեկնարկի Որոնումներու Մէջ

yeranՀայաստանի անկախացումէն ի վեր, հայկական աշխարհը բաժնուած է երեք տարբեր մասերու. անոնք, որոնք կ՛աջակցին իշխանութիւններուն կամ ինչ որ չափով փոխադարձաբար կը գործակցին անոնց հետ, բազմազան ընդդիմադիր խմբաւորումներ, եւ անոնք, որոնք անկախ են կամ անտարբեր: Ցաւօք, գրեթէ ոչ մէկ ջանք գործադրուած է այս խումբերուն միջեւ խզումը ջնջելու համար: Ընդհակառակն, եղած են կոպիտ վիրաւորանքներ, մեղադրանքներ եւ առճակատումներ:(մանրամասն)

Հայաստանի եւ Սփիւռքի եւ Սփիւռքներու ընկերութիւնը կը ճահճանայ, երբ չկայ յանդգնող քննադատութիւն

yeranԿրնա՞ք պահ մը երեւակայել, թէ ի՞նչ կ’ըլլար այսօր մարդկութեան պատկերը, եթէ ընդունուած ճշմարտութիւնները եւ կացութիւնները անփոփոխելի մնացած ըլլային, անոնք հարցականի տակ չդրուէին, եղած չըլլային այլախոհներ, քննադատութիւններ:(մանրամասն)

Հայ մամուլը Համազգային Հայեցակարգի Անհրաժեշտութեան Առջեւ

yeranՄամուլը առ հասարակ ոչ միայն մարդոց լուսաւորելու միջոց է, այլեւ առաջնորդող, գաղափարներ մատուցող, ձեւաւորող, աշխարհայեացք եւ հասարակական կարծիք ձեւաւորող: Հայ մամուլ ըսելով նախ անհրաժեշտ է զատորոշել սփիւռքեան եւ հայրենական մամուլները: Անոնք իրենց մտահոգութիւններով, բովանդակութեամբ եւ առաջնայնութիւններով ընդհանրապէս կը գտնուին տարբեր հարթութիւններու վրայ: 

Իւրաքանչիւրը ունի սեփական աշխատանքի դաշտը, միջավայրը, դժուարութիւնները եւ լուծումի եղանակները:(մանրամասն)

Սուրիոյ գաղութը պիտի պահպանուի ... Հայաստանի համար. Թորոս Թորանեան

yeran«Հոս բազմաթիւ սուրիահայեր կան, պէտք է միասին նստինք, խօսինք , թէ ի՞նչ կրնանք ընել օգնելու մեր հայրենակիցներուն»,- «Արեւելք»-ին յայտնեց Թորոս Թորանեան, առաջարկելով Հայաստանի մէջ գտնուող սուրիահայերու հաւաք մը կայացնել, որուն ընթացքին պիտի քննարկուին Սուրիոյ տագնապալից իրադարձութիւններէն ետք հայորդիներուն վիճակը, ըլլան անոնք Սուրիա կամ Հայաստան, եւ իւրաքանչիւրը ներկայացնէ իր օժանդակութեան կարելիութիւնները: «Ըստ տեղեկութիւններուս, Հայասատան տեղափոխուած են 17 հազար սուրիահայեր: Այս մարդկանց բնակարաններ պէտք է ապահովուին, որովհետեւ անոնցմէ շատերը վարձք վճարելու կարողութիւն չունին:(մանրամասն)

Անցուդարձ

«Դուք մեծ ուժ էք, ձեր գործունէութեամբ մեզի վստահութիւն եւ եռանդ կու տաք»

yeranՀայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 24 հոկտեմբերին ընդունած է Հայաստանի եւ Արցախի մէջ 20-24 հոկտեմբերին տեղի ունեցած «Հայոց պետականութիւնը` միասնութեան առանցք» խորագիրով Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովի ներկայացուցիչները: Հանրապետութեան նախագահը ողջունած է արդէն 8-րդ անգամն ըլլալով մայր հայրենիքի մէջ կայացող համաժողովը, որ նուիրուած է հայկական երկու հանրապետութիւններու 25-ամեակին:(մանրամասն)

Վլատիմիր Փութին ստորագրած է Հայաստանի հետ Միացեալ Զօրախումբի մասին համաձայնագիրը

yeranՌուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին համաձայնութիւն տուած է Հայաստանի հետ միացեալ զօրախումբի մասին համաձայնագիրի ստորագրութեան: 14 նոյեմբերին համապատասխան փաստաթուղթ հրապարակուած է Ռուսիոյ իրաւական տեղեկատուութեան պաշտօնական էջին մէջ:(մանրամասն)

Օսմանեան ոգին կը թեւածէ Սելանիկէն՝ Ղրիմ, Սեւ ծովէն՝ Հիւսիսային Ափրիկէ

yeranԹուրքիոյ նախագահը այլեւս առանց դոյզն բարդոյթի կը խօսի ծաւալապաշտական իր երազանքներուն մասին Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան, սեւծովեան Ռիզէ քաղաքին մէջ, իր անունը կրող համալսարանի տարեշրջանի բացման արարողութեան ընթացքին, օր ըստ օրէ աւելի բացայայտուող օսմանեան իր երազանքները ա՛լ աւելի յստակ կերպով արտայայտած է:(մանրամասն)

«Հայոց Պետականութիւնը Միասնութեան Առանցք» Լրագրողներու Համահայկական 8-րդ Համաժողովի Յայտարարութիւնը

yeranԵրեւան – Ստեփանակերտ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան հիմնադրութեան 25-ամեակին նուիրուած «Հայոց պետականութիւնը միասնութեան առանցք» խորագիրով լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովը տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան նախաձեռնութեամբ եւ լրագրողներու համահայկական համաժողովները համակարգող մարմինի աջակցութեամբ: Համաժողովը Հանգամանօրէն Քննարկեց Հետեւեալ Խնդիրները. – Համահայկական տեղեկատուական միասնական ցանցի ձեւաւորման կառուցակարգերը եւ լրատուամիջոցներու համագործակցութեան ուղիները` ճգնաժամային պայմաններուն մէջ:(մանրամասն)

Սփիւռքի լրատուամիջոցներին Հայաստանի ներսը չի հետաքրքրում

yeranԵրէկ ծանոթացայ Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի օրակարգին. ովքե՞ր են մասնակցում, ովքե՞ր են ելոյթ ունենալու, ի՞նչ թեմաներով, ո՞ր պաշտօնեաների հետ են նախատեսուած հանդիպումներ: Միանգամից ասեմ, որ այսօր մեկնարկած համաժողովը ներկայացուցչական է, ինչպէս նախորդները, ընդգրկում է Սփիւռքի գրեթէ ողջ լրատուադաշտը՝ շուրջ երեք տասնեակ երկրներից աւելի քան 100 լրագրողներ:(մանրամասն)

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Անթիլիասի Հայ գիրքի համահայկական 37-րդ ցուցահանդէսը ձօնեց Աստուածաշունչի տպագրութեան 350-ամեակին

yeranԱՆԹԻԼԻԱՍ – Կիրակի, 30 Հոկտեմբեր 2016-ին, յաւարտ Ս. եւ Անմահ Պատարագին, «Որք Զարդարեցին» շարականի երգեցողութեամբ Հայրապետական թափօրը ուղղուեցաւ Կաթողիկոսարանի շրջափակէն ներս հաստատուած յատուկ տաղաւարը, ուր Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը պաշտօնապէս բացումը կատարեց Հայ Գիրքի համահայկական 37-րդ ցուցահանդէսին:(մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranԿեանքը շատ ուշ կը հասկնաս, կը խորզգաս, կ'իմաստնանաս...ճաշակելէ ետք անոր տաքն ու ցուրտը, խորշակն ու կարկուտը, բազում հարուածները...որոնք մէյ մէկ սպիտակ թել կը դառնան գլխուդ վրայ....մէյ մէկ ակօս ճակատիդ...Իմաստնութիւնը իր բարձր գինը ունի, համակ կեանք մը՝ երբեմն, նուաճելու գէթ մէկ գագաթը անոր....
.............
Ինքնաքննադատութիւնը դրական լիցքեր կը հաղորդէ անհատին, փոխան ժխտականի, քանզի ան իր մէջ ունի նոր վճռակամութիւն, նոր յանձնառութիւն՝ դասեր քաղելու սեփական սխալէն, սխալներէն եւ խրատուիլ անոնցմէ....աւելի լաւ գալիքի մը կերտումին համար....
.............
Ամէն օր նոր մարտահրաւէր է ընթանալու կեանքի բարդ ոլորաններուն վրայ, գտնելու աւելի ճշմարիտ ճշմարտութիւն, աւելի գեղեցիկ գեղեցկութիւն, աւելի ազնիւ ազնուութիւն, աւելի բարի բարութիւն....եւ այսպէս, կատարելագործելու մեր ընթացքը եւ կատարելագործուելու...ոգիի խոյանքով վսեմ, որ չունի աւարտ, քանզի երբե՛ք պիտի չհասնինք այն բացարձակին, որուն կը ձգտինք....եւ այդ խոյանքին մէջ է թերեւս կեանքի բուն իմաստն ու արժէքը....
.............
Ապագան հանրագումարն է ներկայ իրադարձութեանց, անոնց հանդէպ մեր վերաբերմունքի, մեր հակազդեցութեան....Մենք է որ մեր ներկայ արարքներով, մեր վարքագիծով՝ հաւաքական թէ անհատական, կը կերտենք ապագան քար առ քար....աղիւս առ աղիւս: Հետեւաբար, մեզմէ իւրաքանչիւրը թերեւս պատասխանատու է ուղղակի թէ անուղղակի այն ապագային համար, որ գալու է....
.............
Բուն ճշմարտութիւնը գուցէ չըսուած խօսքին մէջ է....որ կը մնայ թաքնուած մեր էութեան խորքերուն մէջ եւ չի վերածուիր խօսքի, բառի, տողի...Համակ կեանք մը կը փնտռենք զայն, մերթ կը մերձենանք անոր, մերթ կը հեռանանք անկէ, մերթ անոր աղօտ անդրադարձը կ'ունենանք մեր սրտին ու մտքին մէջ....Պիտի կարենա՞նք երբեւէ գտնել զայն....
.............
Բռնութեամբ կարելի չէ լռեցնել արդարութեան կանչը, բռնութեամբ կարելի չէ ոտնակոխել արժանապատուութիւնը...բռնութեամբ կարելի չէ ճզմել ըմբոսութեան հրեղէն ոգին...Բռնութիւնը աւելի եւս կ'արծարծէ, կը բոցավառէ պայքարի հուրը սրբազան...Բռնութիւն ի գործ դնողը պարտուած է ի սկզբանէ...
.............
Կաղապարուած, անազատ միտքը խորթ աչքով կը նայի ազատ, աննախապաշար մտքին, չի հանդուրժեր զայն եւ հազար ու մէկ պատրուակ կը փնտռէ վարկաբեկելու համար զայն....Սողունը պիտի կարենա՞ր երբեւէ նայիլ ազատ ճախրող արծիւին, հիանալ անով, թեւեր առնել եւ անոր նման թռչիլ լայնարձակ տարածութեան մէջ....
.............
Միտքի կղզիացումը գուցէ ամէնէն մեծ սահմանափակումն է....ի հակադրութիւն մտքի բացութեան, լայնահորիզոն տեսադաշտի, տեսակէտներու լայն փոխանակման եւ հաղորդակցութեան....

(մանրամասն)

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

yeran

 

 

 

Իմ մէջ քանի աշխարհներ կան
Մէյ մէկ բառս աշխարհ համակ
Ուր կան յոյզեր, խոհեր անչափ
Աշխարհ մը նոր կերտելու չափ....Ե.Գ.
............

Սէրը չունի տարիք-մարիք
Ինչպէս հողը մայր բնութեան
Որ կը ծաղկի ամէն գարնան
Նոր աւիշով մը հրաշալի:(մանրամասն)

Այլազան

Իւրաքանչիւր աշխատող ամսական 1000 Դրամ պիտի վճարէ բանակին

yeran10 նոյեմբերի կառավարութեան նիստին պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան ներկայացուցած է որոշման նախագիծ` զինուորներու կեանքին եւ առողջութեան հասած վնասներու փոխհատուցման, անոնց ընտանիքներու անդամներուն ընկերային ապահովութեան մասին օրէնքին մէջ փոփոխութիւններ կատարելու, պետական կենսաթոշակներուն վերաբերող օրէնքին մէջ փոփոխութիւններ կատարելու մասին, որով կ՛առաջարկուի հատուցում վճարել ընտանիքներուն այն զինուորներուն, որոնք մահացած կամ հաշմանդամ եղած են մարտական գործողութիւններու, շփման գիծին մէջ մարտական հերթապահութեան կամ յատուկ պարտականութիւն կատարելու ատեն:(մանրամասն)

ՄԱԿ-ի Մարդկային Իրաւանց Յանձնախումբը մտահոգուած է Ազրպէյճանի մէջ հայերու նկատմամբ խտրականութեան դրսեւորումներու առնչութեամբ

yeranՄԱԿ-ի Մարդկային իրաւանց յանձնախումբը մտահոգութիւն յայտնած է Ազրպէյճանի մէջ հայ փոքրամասնութեան նկատմամբ ոտնձգութիւններու եւ խտրականութեան դրսեւորումներու վերաբերեալ: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ այս մասին ըսուած է ՄԱԿ-ի Մարդկային իրաւանց յանձնախումբի Ազրպէյճանի վերաբերեալ չորրորդ պարբերական զեկուցումի եզրափակիչ բաժինին մէջ:(մանրամասն)

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի Պաշտօնին Չորս Թեկնածուներ Կան

yeranՊոլսոյ պատրիարքարանի պաշտօնական կայքը հրապարակած է համայնքի նոր պատրիարքի պաշտօնին յաւակնող չորս թեկնածուներու անունները: Անոնք են` Պոլսոյ պատրիարքի ներկայ փոխանորդ Արամ արք. Աթեշեան, Պոլսոյ հայոց պատրիարքարանի հոգեւոր խորհուրդի նախագահ Սահակ եպս. Մաշալեան, Գերմանիոյ հայ համայնքի առաջնորդ Գարեգին արք. Պեքճեան, Գուգարքի թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Չուլճեան:(մանրամասն)

«Արարատը մերն է». Բագրատ Էսդուգեան

yeranԹուրքիոյ Հանրապետութեան նախագահ Ռէճէփ Թայյիպ Էրտողան իր ելոյթներէն մէկուն, «Ինծի համար կը ներէք՝ -հայ է-՛ -յոյն է- ըսողներ եղան» ըսած էր։ Հիմա ես ալ իմ կարգին ամօթ կը զգամ իր անունը եւ «հայ ազգը» սահմանումը նոյն նախադասութեան մէջ գործածելէ։ Ուրեմն ընթերցողը թող ներէ զիս այս անպատշաճ երեւոյթին համար։ Խոստովանիմ որ անհրաժեշտութիւնը զիս դրաւ նման անյարմարութեան դիմաց։ Էրտողան թերեւս կեանքին մէջ առաջին անգամ խօսեցաւ հայոց սրտին։ Վերջերս ան յաճախ կ՚անդրադառնայ Թուրքիոյ Հանրապետութեան օրինականութեան փաստաթուղթը համարուող Լոզանի դաշնագրին։(մանրամասն)

«Դատ Բացած Եմ Թուրքիոյ Դէմ». Կարօ Փայլան

yeran ԵՐԵՒԱՆ.- «Թերթ»ի հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին, Թուրքիոյ խորհրդարանի հայազգի պատգամաւոր Կարօ Փայլան յայտնած է. «Դատ բացած եմ Թուրքիոյ դէմ», ակնարկելով Թուրքիոյ նախագահ Ռեչեփ Թայիփ Էրտողանը դատի տալուն մասին:(մանրամասն)

Թուրքիոյ մէջ Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու օրինագիծը Խորհրդարանին ներկայացուցած Թունճել ձերբակալուած է

yeranԹրքական «Հիւրրիյէթ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ քրտական Ժողովրդավարական շրջանային կուսակցութեան համանախագահ Սեպահաթ Թունճել ձերբակալուած է: Դատարանը Թունճելը կալանաւորելու որոշում տուած է «զինեալ խմբաւորման անդամ ըլլալու» մեղադրանքով:(մանրամասն)