Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (82) Յուլիս 2018

  • Վարչապետ Փաշինեան Պրիւքսէլի մէջ կը հանդիպի Ֆրանսայի նախագահին հետ
  • «Սադրանքներու դէպքերը լուրջ կասկածի տակ կը դնեն Պաքուի յանձնառութիւնը խաղաղութեան գործընթացին»
  • Վարչապետ Փաշինեան հանդիպում ունեցած է Տոնալտ Թուսքի եւ Ժան- Քլոտ Եունքերի հետ
  • Թալանուածը հետեւողականօրէն պիտի վերադարձնենք՝ անկախ թալանողի անուն ազգանունէն. Նիկոլ Փաշինեան
  • Ռոհանին հրաւիրել է Փաշինեանին. Իրանական սկզբնախաղ
  • Ձերբակալուեցաւ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի տնօրէն Արա Վարդանեան

Կիպրահայ

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ

THE SEAMSTRESS OF OURFA

ԳԻՐՔԻՆ

yeranՅետ-Եղեռնեան երրորդ, չորրորդ սերունդները ներկայիս լոյսին կ'ընծայեն իրենց նախահայրերու կամ ապուպապերու անմիջական փորձառութեան բովէն անցած պատումները հայկական ցեղասպանութեան, ուր կարծէք հարազատօրէն կը միահիւսուին հայուն ցաւն ու ողբը, կորուստի տագնապը, մշակոյթն ու ապրելակերպը, մաքառումն ու պայքարը, ստեղծագործելու եւ արարելու անմար կրակը, վաղուան երազն ու տեսիլքը...(մանրամասն)

Խմբագրական

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ԿԱՊԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

yeranՆոր Հայաստանի կամ յեղափոխուած Հայաստանի որդեգրած սկզբունքներուն մէջ, կարեւորագոյն տեղ կը թուի գրաւել, ըստ երեւոյթին, Հայաստան-Սփիւռք կապերուն կամ փոխյարաբերութիւններուն՝ նոր թափ ու որակ, նոր ուղեգիծ, նոր տեսլական տալու գերխնդիրը...Վկայ՝ ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանի խօսքը «Արմէնփրես»ին ի պատասխան լրագրողներու տուած հարցին:
"Մենք խօսում ենք ազգային միասնութեան մասին, խօսում ենք այն մասին, որ սա փոքր երկիր է, բայց մեծ ազգ՝ աշխարհով մէկ։ (մանրամասն)

Հարցազրոյց

Իրականութիւնն աւելի սարսափելի է, քան ժամանակին մեր լսածները ՍԻՐԱՆՈՅՇ ՊԱՊԵԱՆ, Հարցազրուցավար

yeranՊարոն Պապեան, ինչպէ՞ս էք գնահատում Մանուէլ Գրիգորեանի շուրջ տեղի ունեցողը։ Որքանո՞վ այս ողջ կծիկը կը բացայայտուի և շատ աւելի վերեւներ կը հասնի։
Մանուէլ Գրիգորեանի «քաջագործութիւնների» մասին դեռ 1990-ականների սկզբից էր ժողովրդի մէջ տարածուած, ահաւոր պատմութիւններ էին պատմում։ Իհարկէ, դրանց չէինք ուզում հաւատալ, բայց բաւական համոզիչ աղբիւրներից էիր գալիս դրանք։(մանրամասն)

Յօդուածներ

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՕՐԵՐ

Երանուհի Ղազարեան

yeranՇատոնց որոշած էի յաջորդ Հայաստան երթալուս անպայման այցելել Արցախ: Առիթը ներկայացաւ այս տարուան Մայիսին, երբ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն 1968-ի շրջանաւարտներս վերահանդիպեցանք հայրենիքի մէջ: Մեր Երեւանեան ծրագրի աւարտին, 11 հոգինոց խումբ մը Մայիսի 18-ին ճամբայ ելանք դէպի դրախտային Արցախ: Եւ այդ պայծառ առաւօտուն շքեղ Արարատը յայտնուեցաւ մեր դիմաց: Անցնող տաս օրերուն հազիւ անգամ մը կրցած էինք զայն նշմարել ամպերու ետին: Լաւ նշան էր այս: (մանրամասն)

ԱՀԱԶԱՆԳ

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

yeranԼիբանանահայ կրթական վիճակն այսօր բաւական մտահոգիչ պատկեր մը կը ներկայացնէ: Անցեալ տարի հայ եկեղեցւոյ լիբանանահայոց թեմին ենթակայ ազգային վարժարանները փակուեցան ու մէկ վարժարանի վերածուեցան: Այս տարի ՀԲԸՄիութեան վարժարաններն ալ կը ծրագրեն միացնել իրենց երեք վարժարանները եւ մէկ վարժարանի մէջ ամփոփուիլ: Ըստ մեր տեղեկութիւններուն, երեք վարժարաններու աշակերտութեանց ընդհանուր թիւը 350-ի շուրջ է, եւ հաւանական է, որ այս վերամուտին այդ թիւն ալ նուազի:(մանրամասն)

Հայասպանութեան մասին վաւերագրութեանց կարեւորութիւնը ըստ Հիլմար Քայզերի

Յարութիւն Իսկահատեան- Պայքար 78

yeranՀայասպանութիւնը քննարկող երկու կողմերուն միջեւ սուր վէճ մը գոյութիւն ունի անոր կանխամտածուած բնոյթին նկատմամբ: Առաջինը համոզուած է, թէ հայութիւնը բնաջնջելու համար նախապէս ծրագիր մը մշակուած էր: Երկրորդ տեսակէտը կը միտի ցոյց տալու իշխող երիտթուրքերու համաթրքական գաղափարախօսութեան հետեւանք եղող` հայոց, ասորիներու եւ յոյներու ցեղասպանութիւնները իբրեւ «դէպքեր», կը նսեմացնէ Հայասպանութեան տարողութիւնը, կ'ըսէ թէ անոնք ընդամէնը «ցաւալի դէպքեր» են եւ կը պահանջէ որ յարգուի բոլոր հաւաքականութիւններու, ներառեալ թուրքերու, ունեցած զոհերուն յիշատակը: Այս երկրորդ տեսակէտը պաշտպանողները կ'անտեսեն կարեւոր պատմական իրողութիւններ ու արխիւային փաստագրութիւններ:(մանրամասն)

Մ. Նահանգներու Պետական Քարտուղարութիւնը խստօրէն կը քննադատէ Թուրքիան՝ կրօնական ազատութիւններու մասին իր տարեկան զեկոյցին մէջ

yeranՄիացեալ Նահանգներու պետական քարտուղարութիւնը վերջերս հրապարակած է 2017ի իր զեկոյցը՝ միջազգային կրօնական ազատութիւններու մասին, մօտաւորապէս 200 երկիրներու մէջ, ներառեալ՝ Թուրքիոյ, Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի մէջ։ Այս շաբաթ մեր ուշադրութեան կեդրոնին է Թուրքիոյ վերաբերեալ բաժինը։(մանրամասն)

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

yeranԵկա՛ն, տեսա՛ն, ուրախացա՛ն, լացի՛ն, հառաչեցի՜ն, գացին... Եւ այդ տարին, 2016-Յուլիսի կէսին, ամայութեան ու մթութեան մէջ կորսուած «Լուսոյ Տաճար»ը տասը տարիէն աւելի տեւող իր մահաքունէն աչքերը քիչ մը բացաւ, տեսաւ կեանք ու լոյս, մի քանի օր միայն եւ դարձեալ խորասուզուեցաւ իր coma-ին մէջ:(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝

yeran

 

 

 

ՃԱՃԱՆՉԱՀԵՒ
Որքան ճրագ վառեր եմ ես
իմ սրտին մէջ
Յոյսի ջահեր աստղածորան
ու աստղահեւ...
Մութն եմ վաներ սրտիս կրակով
սիրահեղեղ
Եւ բիւր սրտեր՝ սրտիս գոլովն
ջերմացուցեր...
Բջիջ-բջիջ այրեր եմ ես
մոմի նման
Շիթ-շիթ ճաճանչ կաթեցուցեր
ճամբուս վրայ...
Մոմս վտիտ, անչափ բարակ
ու դալկադէմ
Ինչպէ՞ս ցրէր մութը կուտակ
խաւարահեւ..
Սիզիփոսեան ճիգ ու ջանք էր
ես լաւ գիտեմ
Բայց մոմիս հետ կեանքս համակ
լոյս է դարձեր
Եւ թէ մարի չար հողմերէն
կորստաբեր
Յուշը գոնէ պիտի ապրի
իմ սրտիս մէջ
Լուսաւորէ կեանքիս ուղին
յաւերժօրէն:
(մանրամասն)

Արեւմտահայերէնը ապրող, բազմասնուող եւ կենսատու լեզու

yeranՄխիթար Վրդ. Սեբաստացի Աբբահայրը (1676-1749) եղաւ այն փայլուն եւ կարող աստղերէն մին, որ հայոց երկնակամարին վրայ փայլեցաւ: Մխիթար ԾՐԱԳԻՐ մը դրած էր իր կեանքին, հիմնելով իր Միաբանութիւնը: Ան կ'ուզէր վերականգնել իր ազգին Մշակոյթը, Լեզուն, Պատմութիւնը, Ծէսն ու Հաւատքը, Գիրն ու Գրականութիւնը:(մանրամասն)

ՄՕՐՍ ԱՆԱՆՈՒԽԻ (ԴԱՂՁ) ՓՈՇԻՆ

yeranԿիրակի յետմիջօրէ մըն էր. յունիս ամսուան բարեխառն կլիման այդ անդորր օրը օժտեր էր իր արեւաբոյր բարիքներով։ Հատուկենտ ամպերու լուսաթափանց ծուէններ յեղյեղուկ հովին գիրկը նետուած՝ մեղկօրէն յանձնուէր էին անոր քմայքին։ Մեր պարտէզը եզերող վիթխարի նոճիներն ալ հովէն լեզու առած, գլխու համաչափ ճօճումներով՝ մարդկութեան համար անվերծանելի՝ տիեզերքի գաղտնիքները կը լուծէին։(մանրամասն)

ՀԻՆ ՎԷՐՔ

yeranԾիծաղելի ըլլալու չափ՝ արտասովոր կերպով էր շպարուած: Դէմքը այնքան ծեփած էր մորթի գոյն քրէմով, որ չէր յաջողած զայն լաւապէս տարածել եւ օծանելիքը կնճիռներուն մէջ խտացած գունտի վերածուած էր: Աչքերը եւ յօնքերը հաստ, սեւ ծարիրով գծած՝ շրթունքները վառ կարմիր, իսկ կարճ մազերը դեփ – դեղին ներկած, կատարեալ կրկէսի ծաղրածուի մը տեսք ստացած էր : Այս կինը չէր գիտե՞ր, որ շպարուելու այդ ոճը այլեւս ժամանակավրէպ էր: Հապա՞ հագուստը. աչքառու գոյներով, ծաղկաւոր, անթեւ վերնաշապիկը երեւան կը հանէր թեւերուն լխկած միսերը, որոնք իւրաքանչիւր շարժումի հետ կը թրթռային: Երեւանի Օփերան եզերող սրճարաններէն մէկը նստած էինք ընկերներով: Երբ, ինք մտաւ իր ամուսնին հետ՝ որ դատապարտուածի նման իրեն կ'ընկերանար, բոլոր գլուխները իր կողմը դարձան: Երկուքն ալ եկան մեր քովի սեղանը գրաւեցին: Ես խանդավառութեամբ կը պատմէի նախորդ օրուան պատահած միջադէպը, որուն հերոսը եւ միաժամանակ զոհը ես եղած էի,...(մանրամասն)

Տեսակէտ

Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴԱՌԱՋ՝ ՆԱՆՍԵՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

yeranՆորվեկիացի բազմատաղանդ գիտնական, գրագէտ, արեւելագէտ, տիեզերախոյզ, ովկիանոսագէտ, դիւանագէտ, Ազգերու Լիկայի Գաղթականաց Յանձնաժողովի ընդհանուր կոմիսար, «Նանսէնեան» անցագիրի ԱԽՈՅԵԱՆ, խաղաղութեան նոպէլեան մրցանակակիր, մարդասէր եւ մեծ հայասէր Ֆրիտթժոֆ (Ֆրիտիոֆ) Նանսէն՝ 1927 թուին հրատարակեց իր "Armenia and The Near East" խորագրեալ հատորը (վերահրատարակուած 2011-ին, Անթիլիասի Կաթողիկոսարանի տպարանէն), որուն 328 էջերը այս օրերուն, հիւանդութեանս առիթով, վերստին առիթը ունեցայ կարդալու՝ առաւել ուշադրութեամբ, եւ պահեր կանգ առի անոր ուսանելի շարք մը դիտարկումներուն վրայ, որոնց 15-ն կ՚ուզեմ յանձնել ընթերցողներու ուշադրութեան, նաեւ՝ «Ելք»ի ճամբան գտած յեղափոխականներուն…։(մանրամասն)

ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ, ԻՇԽԱՆԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

yeranՀայաստանի արագընթաց իրադարձութիւնները, յաջորդական զարգացումները եւ արձանագրուած մագլցումները, որոնք տեղի ունեցան անցնող շաբաթներուն, անտարակոյս, «կայծակնային» էին ձեւով եւ խորքով, եղանակով եւ արդիւնքով:ի(մանրամասն)

ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆ

yeranԱնցնող տարիներուն կազմակերպուած գիտաժողովները՝ Լիբանանի, Սուրիոյ, Յորդանանի եւ Իրաքի հայ գաղութներուն նուիրուած, արձանագրեցին գաղութներու աւանդ ձգած իրագործումները, բերած նպաստը սփիւռքահայ կեանքին ու տուեալ երկիրներուն զարգացման եւ բարգաւաճումին: Այստեղ կ'ուզեմ մատնանշել որ աշխարհագրական եւ պատմական տուեալներէն անկախաբար անհրաժեշտ է կեդրոնանալ տարբեր գաղութները կամրջող նիւթերու բաղդատական ուսումնասիրութիւններուն վրայ, ինչպէս կրթական կեանք, գրականութիւն, մշակոյթ, եկեղեցի, սահմանադրութիւն, ճարտարարուեստ, տնտեսութիւն …: Այդ ձեւով գաղութային համեմատական պատկերը կ'ուրուագծուի տուեալ նիւթի շուրջ, որը շատ աւելի ընդգրկուն է եւ բովանդակալից իր խորքով եւ տարողութամբ: Այդ կապակցութեամբ յատուկ աշխատանքով մէջտեղ բերուած ուսումնասիրութիւններու ծրագիրներ պիտի դիւրացնեն անհատ մեկենասներու, միջազգային թէ ազգային հաստատութիւններու եւ այլ շահագրգռուած կողմերու գործնական մասնակցութիւնը շօշափելի ներդրումներով:(մանրամասն)

ԵԿԵՂԵՑԻ, ԹԱՏՐՈՆ ԵՒ ՈՒՐԻՇ ԲԱՆԵՐ

yeranԿ՛ըսեն թէ թատրոնը սկսած է հին Յունաստանի տաճարներէն, ուր, յատուկ զգեստաւորումով, բարձրադիր հարթակի մը վրայ կանգնած քրմապետը, չաստուածներուն զոհամատոյցի ատեն, վերամբարձ ձեռքերով ու տարօրինակ շարժումներով աղօթք կը յղէր առ դից, իսկ խուռներամ բազմութիւնը խիստ տպաւորուած, ծնկաչոք կը մասնակցեր արարողութեան...:(մանրամասն)

ՆԵՐԳԱՂԹԻ ԴԱՍԸ՝ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԵԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ՄԵԿՆԱԿԷՏ

yeranՀայաստան բնակութիւն կը հաստատեն «սփիւռքահայեր», ոչ միայն Իրաքէն կամ Սուրիայէն հայրենադարձներ, որոնք ապահովութեան ապաստան կը փնտռեն: Կան նաեւ Ամերիկայէն, Լիբանանէն կամ այլ երկիրներէ եկողներ:(մանրամասն)

Անցուդարձ

Վարչապետ Փաշինեան Պրիւքսէլի մէջ կը հանդիպի Ֆրանսայի նախագահին հետ

yeranՊՐԻՒՔՍԷԼ.- ՆԱԹՕի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Չորեքշաբթի, 11 Յուլիսին, Պրիւքսէլ ժամանած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան նոյն օրը հանդիպեցաւ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի հետ:(մանրամասն)

«Սադրանքներու դէպքերը լուրջ կասկածի տակ կը դնեն Պաքուի յանձնառութիւնը խաղաղութեան գործընթացին»

yeranՆԱԹՕ-ի վեհաժողովին` 12 Յուլիս 2018-ին, օրուան երկրորդ կիսուն, Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը հանդէս եկած է ելոյթով: Ելոյթէն առաջ եւ ետք Նիկոլ Փաշինեան հանդիպումներ ունեցած է ՆԱԹՕ-ի գլխաւոր քարտուղար Եանս Սթոլթենպերկի, Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքելի, Յունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրասի, Քանատայի վարչապետ Ճասթին Թրուտոյի եւ Լիթուանիոյ նախագահ Տալիաս Կրիպաուսքայթէի հետ:(մանրամասն)

Վարչապետ Փաշինեան հանդիպում ունեցած է Տոնալտ Թուսքի եւ Ժան- Քլոտ Եունքերի հետ

yeranՎարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ՆԱԹՕ-ի կեդրոնատեղիին մէջ հանդիպում ունեցած է Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ Թուսքին հետ: Վարչապետը նշած է, որ Հայաստանի Հանրապետութեան նոր կառավարութեան նպատակն է ամրապնդել ժողովրդավարութեան յաղթանակը, ապահովել երկրին մէջ օրէնքի գերակայութիւնը, դատական համակարգի անկախութիւնը, եւ որ այս ճամբով Հայաստանը կարեւոր կը նկատէ Եւրոպական Միութեան աջակցութիւնը եւ պատրաստ է վերջինիս հետ սերտ համագործակցութեան:(մանրամասն)

Թալանուածը հետեւողականօրէն պիտի վերադարձնենք՝ անկախ թալանողի անուն ազգանունէն. Նիկոլ Փաշինեան

yeranՀՀ կառավարութիւնը հետեւողականօրէն պիտի երթայ ժողովուրդէն գողցուած իւրաքանչիւր միջոցի ետեւէն: Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, Մեղրիի մէջ բնակիչներու հետ հանդիպման ժամանակ յայտարարեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:(մանրամասն)

Ռոհանին հրաւիրել է Փաշինեանին. Իրանական սկզբնախաղ

yeranԻրանական դիւանագիտութիւնը հազարամեակների աւանդոյթներ ունի եւ ցանկացած ժեստ իր իմաստն ունի: Հայաստանում էր Իրանի էներգետիկայի նախարար Ռեզա Արդաքանիանը, որին արդէն ընդունել են Հայաստանի նախագահն ու վարչապետը: Ռեզա Արդաքանիանը վարչապետին փոխանցել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի ուղերձը եւ Իրան այցելելու հրաւէրը: Իրանի էներգետիկայի նախարարը հեռանկարային է անուանել համագործակցութիւնը եւ ազատ տնտեսական գօտիների շրջանակում ներդրումների ներգրաւումը: Զրուցակիցները քննարկել են համատեղ էներգետիկ ծրագրերի իրագործումը եւ նոր նախաձեռնութիւնների իրականացման հնարաւորութիւնները, ինչպէս նաեւ տարածաշրջանային խնդիրները:(մանրամասն)

Ձերբակալուեցաւ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի տնօրէն Արա Վարդանեան

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան (ԱԱԾ) ստացած տուեալներուն հիման վրայ՝ Երկուշաբթի, 2 Յուլիսին, իւրացումներ կատարելու, ինչպէս նաեւ հասարակական կազմակերպութեան ծառայողի իր լիազօրութիւնները չարաշահելու կասկածով ձերբակալուեցաւ Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի տնօրէն Արա Վարդանեան:(մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranԲարութիւնը հոգիի պայծառ լոյս է...Բարութիւնը ազնւութեան շող է…Բարութիւնը սէր է մարդուն ու աշխարհին...Բարութիւնը չարին մեծագոյն սպառնալիքն է:
.....................
Բարութիւնը, ազնուութիւնը, ճշմարտախօսութիւնը....եւ նման այլ բարոյական բարձր յատկանիշներ տեսակ մը սպառնալի՛ք կը դառնան անոնց համար, որոնք ամբողջովին զուրկ ըլլալով անոնցմէ, կը գտնուին բարոյականութեան հակաբեւեռին վրայ....Բարոյական նման որակի դրսեւորումը կը դառնայ իրենց համար տխուր յուշարարը իրենց բարոյազուրկ ինքնութեան եւ տեսակ մը խղճի խայթ՝ իրենց անդորրը խանգարող...եւ զարմանալի չէ որ անոնք խոյս կու տան առաջիններէն եւ կը փնտռեն իրենց նմաններու ընկերութիւնը.....Նմանն զնմանն գտանէ...
.....................
Գերագոյն ազատութիւնը մտքի եւ հոգիի ազատութիւնն է....Եթէ միտքդ սորված է ազատ մտածել, իրեն հրամցուած կաղապարներէն ձերբազատ, եթէ սորված է կրաւորական ընկալումներէն դուրս ելլել եւ իւրովի մտածել, յայնժամ կրնայ ան ազատութեան յոյսը փայփայել...: Եթէ հոգին չէ բանտարկուած մարմնի ցանկութիւններով եւ կոյր կիրքերով, եթէ ստրկացած չէ ան՝ «հիմա եւ այստեղ»ի սահմանափակութեամբ, յայնժամ ան կրնայ ճախրել ազատօրէն ժամանակի եւ տարածքի անհունութեան մէջ, խորապրիլ տիեզերական շունչը, լայննա՛լ, ընդարձակուի՛լ....եւ դառնալ ազատ....
.....................
Լրջութեան, խորութեան, ոչ-մակերեսայնութեան....ահաւոր պակաս է ամէնուր, որ ամէն ինչ կատակի կը վերածէ, սպառողական ապրանքի, սնաբարոյ հաճոյքի....գիտակցութիւնը կը դարձնէ ձեռնավարելի....Ազատ մարդէն ստրուկ մարդ կազմաւորելու համար գուցէ, միաժամանակ բարբառելով ազատութեան եւ այլ արժէքներու անունով...
.....................
Ծառանալ անարդարութեան դէմ....Մարդ արարածի բուն առաքելութիւնը չէ՞ սա, ո՛ւր որ ալ գտնուի ան, ո՛ր երկնքի տակ ալ ապրի ան....կարեւոր ալ չէ, թէ որու՞ն դէմ է ուղղուած անարդարութիւնը, քեզի՞, թէ՞ ուրիշին...: Բարոյականութեան գերագոյն պատուիրանը սա ըլլալու է, ըստ իս, քանզի անարդարութենէն կը բխին ամէն տեսակի չարութիւն, լկտիութիւն, ոխակալութիւն....Իսկ անարդարուած ժողովուրդ մը, որպիսին է հայը, առաւել զգայուն պիտի ըլլայ անարդարութեան նկատմամբ, պիտի ըմբոստանայ , ընդվզի անոր դէմ....եւ մանաւանդ արդար ըլլայ իր նմաններուն հանդէպ....Ունի՞նք այդ առաքելութեան իրաւ կենսագործումը՝ հայ կեանքէն ներս, մասնաւորապէս....եւ բոլոր մակարդակներու վրայ ալ:
(մանրամասն)

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

yeran

 

 

 

Անապատին մէջ անջրդի
Զիս հոտեւան ծաղիկ մ'ըրիր
Բայց զլացար շիթ մը գորով
Տալ ծաղիկին այդ հոգեթով...
(մանրամասն)

 

ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳԻՐՔԵՐ՝

-ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆԻ «ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԿԵԱՆՔԵՐ՝
ԻՆՉՊԷՍ ՈՐ ՏԵՍԱՅ» ՀԱՏՈՐԸ, ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ՊԷՅՐՈՒԹ, 2018-ԻՆ:
-ՊԵՐՃ ԹԷՐԶԵԱՆԻ «ԳԱՀԻՐԷԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԿԵԴՐՈՆԸ» ԳՐՔՈՅԿԸ, ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ
ԳԱՀԻՐԷ, 2017-ԻՆ:

ՍԻՐԵԼԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐ

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի յաջորդ համարը լոյս պիտի տեսնէ Սեպտեմբեր ամսուան մէջ:
Բարի ամառնային արձակուրդ բոլորիդ:

Այլազան

ՀՅԴ-ն իր ամբողջական զօրակցութիւնը կը յայտնէ Հայց. Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ

yeranՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինն իր անհանգստութիւնն ու մտահոգութիւնն է յայտնում Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդի հրաժարականի պահանջի պատրուակով հանդէս եկող «Նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ» նախաձեռնութեան անդամների գործողութիւններու անվայել պահուածքի կապակցութեամբ:(մանրամասն)

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ

yeranպիտի մատակարարէ Սու-30 ռազմական օդանաւեր Կարգ մը տեղեկութիւններու համաձայն՝ շուտով Հայաստան Ռուսաստանէն կրնայ ստանալ Սու-30 (Su-30) ժամանակակից կործանիչ ռազմական օդանաւեր, որոնք լուրջ յաղթաթուղթ կրնան ըլլալ Ազրպէյճանի դէմ հաւանական պատերազմի պարագային, կը տեղեկացնէ «Սփութնիք» լրատու գործակալութեան հայաստանեան գրասենեակը:(մանրամասն)

Երեւանի մէջ պաշտօնապէս բացուած է Արամ Մանուկեանի աղմկայարոյց արձանը

yeranՀայաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադիրներէն մէկուն՝ դաշնակցական գործիչ Արամ Մանուկեանի մեծ աղմուկ բարձրացուցած արձանի պաշտօնական բացումը ի վերջոյ տեղի ունեցած է Յուլիս 17-ին: Արարողութեան ներկայ եղած են Հանրապետութեան նախագահը, վարչապետը, Ազգային ժողովի նախագահը, կաթողիկոսը։ Վարչապետ Փաշինեան իր ելոյթին մէջ յատկապէս ըսած է. "Մենք ունենք մեր առաքելութիւնը՝ Հայաստանի Հանրապետութեան պետական այրերը, հանրային այրերը, բոլորը՝ Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիները, եւ այդ առաքելութիւնն է՝ լինել արժանի Արամ Մանուկեանին, լինել արժանի նրա առաքելութեանը եւ ապրել այնպէս, որ ունենալ իրաւունք ամէն անգամ Արամ Մանուկեանի արձանի դիմացով անցնելիս ուղիղ նայել նրա աչքերի մէջ եւ ասել, որ մենք տէրն ենք Ձեր առաքելութեան՝ տիար Արամ Մանուկեան":(մանրամասն)

Հարկային պարտաւորութիւններ չկատարելու մասով արդէն իսկ վերականգնուած Է 42 միլիոն տոլարի վնաս. Հայաստանի Վարչապետ

yeranԵՐԵՒԱՆ.- Միայն հարկային պարտաւորութիւններ չկատարելու մասով, վերջին մէկուկէս ամսուան ընթացքին, 1 Յուլիսի դրութեամբ՝ վերականգնուած է 20 միլիառ 622 միլիոն դրամի վնաս: Այս մասին, ըստ «Արմէնփրէս»ի, կառավարութեան նիստին յայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:(մանրամասն)

Մեր ամենակարեւոր նպատակը ո՛չ միայն կանգնեցնելն է արտագաղթի անիւը, այլեւ՝ ետ դարձնելը. Նիկոլ Փաշինեան

yeranՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետ ներկայ եղած է Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ համաշխարհային երիտասարդաց միութեան հաւաքի աւարտական ձեռնարկին, որուն մասնակցած է աշխարհի աւելի քան 20 պետութեան 400 սփիւռքահայ երիտասարդ: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ կառավարութեան տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:(մանրամասն)

ԱՇԽԱՐՀԱՀՌՉԱԿ «ՆԱՐՆԻԱՅԻ ՔՐՈՆԻԿՆԵՐԸ» ՎԻՊԱՇԱՐՔԻՆ ՀԱՅԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

yeranՏպագիր օրինակի համար այցելել՝ www.roslin.press Թուայնացած օրինակի համար այցելել՝ www.vlume.com Նիւ Եորքի մէջ վերջերս հիմնուած «Ռոսլին Փրես» հրատարակչութիւնը հրապարակ կը հանէ արեւմտահայերէնի թարգմանուած պատանեկան վէպերու աշխարհահռչակ շարքը՝ Ք․ Ս․ Լուիսի (C. S. Lewis) «Նարնիայի Քրոնիկները»։(մանրամասն)